PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku

Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku
Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy mający problemy finansowe i bytowe? Jak zapewnić bezpieczeństwo seniorom? Jakie są możliwości i zasady przeprowadzenia postępowania upadłościowego w związku z długami? O tych i wielu innych tematach będzie się można dowiedzieć podczas Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego od 14 do 18 czerwca.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego

- Osoba w kryzysie zadłużenia potrzebuje wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Zdarza się, że powodami trudnej sytuacji jest splot niekorzystnych okoliczności, problemy ze zdrowiem, czy nadużycia. Tydzień bezpieczeństwa adresujemy do osób w różnym wieku, gdańszczanek i gdańszczan zmagających się z problemami zadłużenia, ofiar nadużyć finansowych oraz ich bliskich. Bezpłatne prawne czy psychologiczne wsparcie jest dostępne dla każdego potrzebującego człowieka w naszym mieście i naprawdę warto z tej pomocy korzystać – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 

W związku z trwająca pandemią, kampania wzorem ubiegłego roku będzie realizowana online. Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego transmitowany będzie na portalu gdańsk.pl. Wydarzenie podejmowane jest w ramach realizacji Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 2016 -2023. 

Porady i wskazówki

Zainteresowane osoby będą mogły codziennie obejrzeć nowe poradniki edukacyjno-pomocowe, poświęcone różnym aspektom bezpieczeństwa ekonomicznego. Odcinki można będzie odtwarzać także po ich emisji. Eksperci m.in. z instytucji miejskich, organizacji pozarządowych czy kancelarii prawnych, udzielą widzom porad i cennych wskazówek.

W trakcie Tygodnia zostanie opublikowany również zaktualizowany „Pocieszek – poradnik dłużnika”, który będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. To kolejny z serii edukacyjnych, pomocowych informatorów o szeroko rozumianym bezpieczeństwie ekonomicznym gdańszczanek i gdańszczan.

Realizatorami TBE są: Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, Wydział Rozwoju Społecznego UMG, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Gdański Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, kancelaria adwokacka i punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Plan Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego

Poradniki TBE od 14 do 18 czerwca publikowane będą o godz. 13.00 na Portalu Miasta Gdańska.

  • 14 czerwca godz. 13.00. Wywiad wprowadzający w tematykę Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych oraz funkcjonującego w Gdańsku Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Przedstawione zostaną formy wsparcia, na które mogą liczyć mieszkańcy mający problemy finansowe i bytowe. Udział: Monika Chabior, zastępczyni prezydenta  Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz Piotr Puchalski, prawnik Centrum BEiWOZ.
  • 15 czerwca godz. 13.00 będący jednocześnie Dniem Godności Osób Starszych. Temat: Bezpieczeństwo Seniorów. Udział: Gabriela Dudziak, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. seniorów, Tomasz Nowak, prawnik SAS, st. asp. Ewelina Stankiewicz, Asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
  • 16 czerwca godz. 13.00. Temat: Upadłość konsumencka. Prawnicy opowiedzą o możliwościach i zasadach przeprowadzenia postępowania upadłościowego w związku z długami. Udział: Paweł Kasprzyk, prawnik rekomendowany przez Centrum BEiWOZ, Radca Prawny Anna Milczanowska Fundacja Teneo, Katarzyna Karpińska, prawnik SAS.
  • 17 czerwca godz. 13.00. Teamt: Zadłużenia czynszowe w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Gdańska i uchwała restrukturyzacyjna (nowa forma wsparcia). Udział: Anna Cieślińska, przedstawicielka Gdańskich Nieruchomości oraz Renata Stokrocka i Arletta Wolińska, przedstawicielki Gdańskiego Centrum Świadczeń,
    godz. 14:00. Temat: Zadłużenia mieszkaniowe w innych zasobach mieszkaniowych np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, najem na rynku prywatnym itp. Udział: Marta Klisko, prawnik RCI.
  • 18 czerwca godz. 13.00. Temat: Wsparcie przedsiębiorców w związku z COVID-19. Udział: Tomasz Robaczewski, Starszy Inspektor Wojewódzki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Magdalena Dering, z-ca kierownika Działu Programów Rynku Pracy, przedstawiciel Gdańskiego Urzędu Pracy, Łukasz Kłos, zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Tomasz Palak prawnik Stowarzyszenie OVUM.