PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kto głosuje, ten się liczy

Kto głosuje, ten się liczy
Aktywność obywatelska jest kluczowym elementem demokracji, a mieszkańcy Gdańska nie raz pokazali, że są zaangażowani w kształtowanie swojej społeczności. Dzielnica z najwyższą frekwencją w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia, otrzyma 100 tyś zł, na doposażenie istniejącego lub budowę nowego placu zabaw, placu do rekreacji lub terenu zielonego.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańsk, w podziękowaniu za liczne stawienie się przy urnach podczas wyborów parlamentarnych, ufundował trzem dzielnicom miasta zieleńce. Podczas ostatnich wyborów największą aktywnością wykazały się dzielnice Kokoszki, Jasień i Zaspa-Rozstaje. To w tych miejscach powstają właśnie zieleńce o wartości 50 tyś zł każdy. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, wspólnie z Radami tych dzielnic, przygotowali koncepcje zagospodarowania zielenią trzech terenów, wskazanych przez radnych. Są to zieleńce przy ul. Węsierskiej w Kokoszkach, zagospodarowanie zielenią wejścia do Parku im. Jana Pawła II od strony ul. Meissnera na Zaspie-Rozstaje oraz nasadzenia drzew i zieleni przy ul. Stolema w Jasieniu. To wyjątkowe wyróżnienie ma na celu podkreślenie roli społeczeństwa w procesie decyzyjnym oraz budowanie silnej wspólnoty opartej na partycypacji obywatelskiej.

Briefing prasowy - Nagrody za frekwencję wyborczą, fot. Grzegorz Mehring
Briefing prasowy - Nagrody za frekwencję wyborczą, fot. Grzegorz Mehring

- Przy okazji jesiennych wyborów parlamentarnych zachęcaliśmy wyborców, by brali sprawy w swoje ręce, czyli korzystali z prawa wyborczego. Aktualnie realizujemy prezent w postaci zieleńca dla jednego z obwodów wyborczych z największą frekwencją w Gdańsku, w dzielnicy Zaspa - Rozstaje - wyniosła 90,6% - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Za najwyższą frekwencję w najbliższych wyborach, 7 kwietnia, także przewidziana jest nagroda. Wyniesie ona 100 000 zł i będzie można tę kwotę przeznaczyć na upiększenie przestrzeni publicznej danej dzielnicy. Warto współodpowiadać za to, co się dzieje w naszym mieście, ale także zawalczyć o wzbogacenie konkretnego miejsca w jednej z 35 dzielnic naszego miasta.

Za ostatnim sukcesem frekwencyjnym stała kampania "Nie śpij, bo Cię przegłosują", realizowana przez Fundację Gdańską, którzy włączyli się również w realizację nagród - nasadzeń.

- Fundacja Gdańska jest bardzo szczęśliwa, że może uczestniczyć w tym swoistym święcie demokracji. Frekwencja ponad 90% to absolutna elita świata demokratycznego. Jesteśmy organizacją pozarządową od zadań specjalnych – mówił Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej. - Żeby zorganizować zieleniec na Zaspie, trzeba było przywieźć 11 ton czarnoziemu. Zostanie tu posadzonych kilka tysięcy bylin, kwiatów i krzewów, które stworzą bardzo piękny układ kolorystyczny. Zapraszamy państwa serdecznie 7 kwietnia na wybory. Po to, żeby jedna z dzielnic mogła wygrać tę główną, bardzo piękną nagrodę, a o jej przeznaczeniu zdecyduje Rada wygranej dzielnicy.

Kto głosuje ten się liczy

W Gdańsku rusza także kampania profrekwencyjna. Tym razem pod hasłem „Kto głosuje, ten się liczy” miasta członkowskie Unii Metropolii Polskich będą zachęcać mieszkańców do wzięcia udziału w lokalnych wyborach samorządowych. Przy okazji wyborów parlamentarnych i kampanii „Nie Śpij, bo Cię przegłosują”, liderem akcji było miasto Gdańsk. Tym razem akcja organizowana jest przez Unię Metropolii Polskich, a liderem jest Warszawa. To oni przygotowali wszystkie materiały graficzne i promocyjne.

- Zachęcamy do udziału w wyborach, ale także by zameldować się w Gdańsku. Startujemy również z kampanią, która jest wspólna dla dwunastu miast Unii Metropolii Polskich „Kto głosuje, ten się liczy” – zachęca Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Bo w wyborach samorządowych można głosować tylko w tym miejscu, w którym się mieszka.

Do gdańskiej kampanii włączyło się wiele znanych osób z różnych środowisk. W internecie, mediach tradycyjnych i społecznościowych, kampania zyskała ponad 40 milionów odsłon. Organizatorzy akcji „Kto głosuje, ten się liczy” liczą również tym razem na sukces frekwencyjny.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców Gdańska do udziału w wyborach 7 kwietnia. Nie tylko dlatego, że można znów wygrać inwestycje zrealizowaną w danej dzielnicy, ale przede wszystkim dlatego, że to jest ten moment, kiedy każdy z nas może wziąć odpowiedzialność za nasze miasto, za nasze województwo i może zdecydować, kto będzie rządził przez najbliższe 5 lat i jaki program będzie realizowany – mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. - Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców i mieszkanki Gdańska do poznania kandydatów, do zapoznania się z ich pomysłami na dzielnice, na miasto, do rozmowy o naszym najbliższym otoczeniu.

Zamelduj się w Gdańsku i głosuj w wyborach

W lokalnych wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia będą mogły głosować jedynie osoby, dla których Gdańsk jest miejscem zamieszkania czyli te, które są w Gdańsku zameldowane lub potwierdziły swoje stałe zamieszkanie, np. poprzez odprowadzanie lokalnych podatków, czy kartę mieszkańca. Zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do stałego rejestru wyborców. Dlatego warto dopełnić tego obowiązku i móc decydować o lokalnej wspólnocie, czy własnym otoczeniu.

- Mamy szacunki, że w Gdańsku jest zameldowanych 430 000 mieszkańców, natomiast inne dane wskazują, że może być nas nawet pół miliona – wspomina przewodnicząca Owczarczak. - Wybory samorządowe co do zasad różnią się nieznacznie od wyborów parlamentarnych, nie będzie można tutaj wziąć zaświadczenia jednorazowego do głosowania, natomiast zachęcamy, żeby ci wszyscy, którzy mieszkają w Gdańsku, a z różnych względów nie zameldowali się jeszcze, dokonali tego meldunku.

Osoby, których stałym miejscem zamieszkania jest Gdańsk, ale z różnych powodów nie są zameldowane – mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę stałego obwodu głosowania na Gdańsk. W tym celu wystarczy złożyć wniosek papierowo lub elektronicznie przez mObywatel i dołączyć dokument wskazujący zamieszkanie w Gdańsku np. Kartę Mieszkańca, umowę najmu lub rachunek za media na swoje nazwisko.

Każdy kto zamelduje się na pobyt stały do 5 kwietnia, do godz. 15.00 będzie mógł głosować w dniu wyborów. Natomiast wnioski o zmianę stałego obwodu głosowania można złożyć najpóźniej do wtorku 2 kwietnia, bowiem wydanie decyzji trwa do 5 dni.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i te, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć najpóźniej do 25 marca. Te osoby mogą ustanowić również pełnomocnika do głosowania, wniosek należy złożyć do 29 marca. Wyborcom, którzy chcieliby zagłosować osobiście, a nie mogą samodzielnie dotrzeć do lokalu wyborczego, oferowany jest bezpłatny transport tam i z powrotem. Potrzebę taką wystarczy zgłosić do Gdańskiego Centrum Kontaktu – telefonicznie lub mailowo, całodobowo w dniach 1–7 kwietnia.

Meldunek - nic prostszego

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty. Zameldować się możesz na dwa sposoby:

  1. w urzędzie, osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej w punktach zlokalizowanych w:

Warto wcześniej zarezerwować wizytę przez rezerwację internetową lub telefonicznie: (58) 52 44 500 (dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).

  1. 2. przez internetową stronę Ministerstwa Cyfryzacji

 Co potrzebujesz?

  • wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, znajdziesz go na stronie
  • dokonane, na druku meldunkowym, przez właściciela (najemcę) mieszkania potwierdzenie faktu zamieszkiwania osoby meldującej się
  • do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu (należy zwrócić uwagę czy wynajmujący jest właścicielem lokalu. Jeśli nie - potrzebna jest zgoda właściciela na wprowadzenie do mieszkania przez wynajmującego innych osób)
  • dowód osobisty lub paszport.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zameldowania znajdziesz na stronie internetowej.