Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Komunikaty dla Prasy

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Magdalena Skorupka-Kaczmarek

Rzecznik Prasowy Prezydenta

Magdalena Skorupka-Kaczmarek
Magdalena Skorupka-Kaczmarek
bb
  magdalena.kaczmarek@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 506 19 20 50
tel.: (+48 58) 323 63 12
fax: (+48 58) 302 01 34

Alicja Bittner

Polityka komunalna

Alicja Bittner
Alicja Bittner
bb
alicja.bittner@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 511 870 036
tel.: (+48 58) 323 63 84
fax: (+48 58) 302 38 29
Polityka komunalna, komunikacja miejska, gospodarka odpadami, gospodarka wod-kan, ciepłownicza, melioracyjna, zarządzanie drogami, zieleń miejska, budownictwo mieszkaniowe komunalne, zarządzanie zasobem i remonty lokali komunalnych, utrzymanie czystości w mieście, ogród zoologiczny, schronisko dla bezdomnych zwierząt

Anna Iwanowska

Kultura

Anna Iwanowska
Anna Iwanowska
bb
  anna.iwanowska@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 813 137
tel.: (+48 58) 323 63 85
fax: (+48 58) 302 38 29
Kultura, działalność Biura Prezydenta ds. Kultury, konkursy grantowe i stypendialne, informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście, zarządzanie informacją o instytucjach kulturalnych, zarządzanie kontem Zespołu Prasowego w serwisie Twitter

Joanna Kubik

Media społecznościowe

Joanna Kubik
Joanna Kubik
bb
joanna.kubik@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 813 243
tel.: (+48 58) 323 63 62
fax: (+48 58) 302 38 29

Bożena Leszczyńska - Maksymczuk

Polityka społeczna

bozena.leszczynska@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 813 088
tel.: (+48 58) 323 63 04
fax: (+48 58) 302 38 29
Polityka społeczna, edukacja, profilaktyka zdrowia, integracja społeczna, usługi i świadczenia społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty i innowacje społeczne, komunikacja Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów

Olimpia Schneider

Polityka gospodarcza

Olimpia Schneider
Olimpia Schneider
bb
  olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
tel.kom.: (+48) 693 380 082
tel.: (+48 58) 323 63 05
fax: (+48 58) 302 38 29
Polityka gospodarcza, inwestycje - planowanie i realizacja, promocja gospodarcza, przedsiębiorczość, turystyka, redakcja miesięcznika Herold Gdański

Jędrzej Sieliwończyk

Działania Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Sport

jedrzej sieliwonczyk
jedrzej sieliwonczyk
brak autora
  jedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 813 141
tel.: (+48 58) 323 63 84
fax: (+48 58) 302 38 29
Finanse, budżet miasta i podatki, bezpieczeństwo publiczne, administracja, sprawy USC, działania Biura Prezydenta ds.Sportu

Dariusz Wołodźko

Polityka przestrzenna

Dariusz Wołodźko
Dariusz Wołodźko
bb
  dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 695 890 055
tel.: (+48 58) 323 63 05
fax: (+48 58) 302 38 29
Planowanie i rozwój przestrzenny miasta, urbanistyka i architektura, geodezja, obrót nieruchomościami gruntowymi i budynkami, użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowe, ekologia i ochrona środowiska, działania miejskiego konserwatora zabytków. rewitalizacja dzielnic Gdańska