PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Daniel Stenzel

Rzecznik prezydenta Gdańska

daniel stenzel
  daniel.stenzel@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 696 444 872

Izabela Kozicka-Prus

Kierownik

izabela kozicka prus
  izabela.kozicka-prus@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 501 581 676
tel.: (+48 58) 323 63 85
 
Polityka gospodarcza, inwestycje - planowanie i realizacja, obrót nieruchomościami gruntowymi i budynkami, użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowe, finanse, budżet miasta i podatki, geodezja, urbanistyka i architektura.

Joanna Bieganowska

Starszy Inspektor

joanna bieganowska
  joanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 511 870 036
tel.: (+48 58) 323 63 85
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Polityka komunalna, gospodarka odpadami, gospodarka wod-kan, melioracyjna, zarządzanie drogami, zieleń miejska, budownictwo mieszkaniowe komunalne, zarządzanie zasobem i remonty lokali komunalnych, planowanie i rozwój przestrzenny miasta, rewitalizacja dzielnic Gdańska, ogród zoologiczny, schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Paulina Chełmińska

Inspektor

Paulina Chełmińska
  paulina.chelminska@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 506 972 040
 
Przedsiębiorczość, ekologia i ochrona środowiska, komunikacja miejska, zamówienia wspólne, bezpieczeństwo publiczne, informatyzacja, promocja gospodarcza, turystyka, geodezja, wsparcie medialne Biura Prezydenta ds. Sportu.

Marta Formella

Inspektor

marta formella
  marta.formella@gdansk.gda.pl
tel.: (+48 58) 323 63 85
 
Kultura, działalność Biura Prezydenta ds. Kultury, konkursy grantowe i stypendialne, informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście, zarządzanie informacją o instytucjach kulturalnych, zarządzanie kontem Zespołu Prasowego w serwisie Twitter, sprawy prowadzone przez Biuro Prezydenta.

Jędrzej Sieliwończyk

Inspektor

jedrzej sieliwonczyk
  jedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 813 141
tel.: (+48 58) 323 63 84
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Przedsiębiorczość, ekologia i ochrona środowiska, komunikacja miejska, zamówienia wspólne, bezpieczeństwo publiczne, informatyzacja, promocja gospodarcza, turystyka, wsparcie medialne Biura Prezydenta ds. Sportu, działania USC oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

Mateusz Skrzypczyk

Inspektor

anonim
  mateusz.skrzypczyk@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 502 692 901
tel.: (+48 58) 323 63 24
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Media społecznościowe.

Marcin Szeląg

Inspektor

anonim
  marcin.szelag@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 380 237
tel.: (+48 58) 323 63 85
 
Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie, Wydział Rozwoju Społecznego, Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, Domy Pomocy Społecznej, Pałac Młodzieży, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny, Centra Kształcenia Zawodowego, Gdańskie Centrum Świadczeń, Hevelianum, Wolontariat

Ewelina Turowska-Solarczyk

Inspektor

anonim
  ewelina.turowska-solarczyk@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 505 006 152
tel.: (+48 58) 323 66 38
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Media społecznościowe.

Dariusz Wołodźko

Starszy Inspektor

dariusz wolodzko
  dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 695 890 055
tel.: (+48 58) 323 63 05
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Wsparcie komunikacyjne Rady Miasta Gdańska, koordynacja komunikacji wewnętrznej, przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych do wydawnictw.