Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Olimpia Schneider - p. o. kierownika

Polityka gospodarcza, obrót nieruchomościami gruntowymi, użytkowanie wieczyste

Olimpia Schneider
Olimpia Schneider
bb
  olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
tel.kom.: (+48) 693 380 082
tel.: (+48 58) 323 63 05
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Polityka gospodarcza, inwestycje - planowanie i realizacja, promocja gospodarcza, turystyka, obrót nieruchomościami gruntowymi i budynkami, użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowe, redakcja miesięcznika Herold Gdański

Alicja Bittner

Polityka komunalna i planowanie przestrzenne

Alicja Bittner
Alicja Bittner
bb

alicja.bittner@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 511 870 036
tel.: (+48 58) 323 63 84
fax: (+48 58) 302 38 29

Polityka komunalna, gospodarka odpadami, gospodarka wod-kan, melioracyjna, zarządzanie drogami, zieleń miejska, budownictwo mieszkaniowe komunalne, zarządzanie zasobem i remonty lokali komunalnych, planowanie i rozwój przestrzenny miasta, urbanistyka i architektura, działania miejskiego konserwatora zabytków, rewitalizacja dzielnic Gdańska, ogród zoologiczny, schronisko dla bezdomnych zwierząt

Joanna Kubik

Media społecznościowe

Joanna Kubik
Joanna Kubik
bb
joanna.kubik@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 813 243
tel.: (+48 58) 323 63 62
fax: (+48 58) 302 38 29

Mateusz Piotrowski

Kultura

!anonim-man
  mateusz.piotrowski@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 813 137
tel.: (+48 58) 323 63 85
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Kultura, działalność Biura Prezydenta ds. Kultury, konkursy grantowe i stypendialne, informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście, zarządzanie informacją o instytucjach kulturalnych, zarządzanie kontem Zespołu Prasowego w serwisie Twitter

Jędrzej Sieliwończyk

Przedsiębiorczość, ochrona klimatu, komunikacja miejska, sport

jedrzej sieliwonczyk
jedrzej sieliwonczyk
brak autora

jedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 813 141
tel.: (+48 58) 323 63 84
fax: (+48 58) 302 38 29

Przedsiębiorczość, ekologia i ochrona środowiska, komunikacja miejska, finanse, budżet miasta i podatki, bezpieczeństwo publiczne, administracja, geodezja, sprawy USC oraz działania Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i Biura Prezydenta ds. Sportu

Dariusz Wołodźko

Polityka społeczna

Dariusz Wołodźko
Dariusz Wołodźko
bb

dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 695 890 055
tel.: (+48 58) 323 63 05
fax: (+48 58) 302 38 29

Polityka społeczna, edukacja, profilaktyka zdrowia, integracja społeczna, usługi i świadczenia społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty i innowacje społeczne, komunikacja Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów
Referat Prasowy

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdański
Herold Gdański
js

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 1/2019

HG_1
HG_1
brak autora
Pobierz: Herold Gdański 1/2019 (1.94 MB)