PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Daniel Stenzel

Rzecznik prezydenta Gdańska

daniel stenzel
  daniel.stenzel@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 696 444 872

Olimpia Schneider

Kierownik

olimpia schneider
  olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
tel.kom.: (+48) 693 380 082
tel.: (+48 58) 323 63 08
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Koordynacja pracy Biura Prasowego, wsparcie komunikacyjne Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, Gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania oraz redakcja miesięcznika Herold Gdański. Polityka społeczna, edukacja, profilaktyka zdrowia, integracja społeczna, usługi i świadczenia społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty i innowacje społeczne.

Joanna Bieganowska

Inspektor

joanna bieganowska
  joanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 511 870 036
tel.: (+48 58) 323 63 85
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Polityka komunalna, gospodarka odpadami, gospodarka wod-kan, melioracyjna, zarządzanie drogami, zieleń miejska, budownictwo mieszkaniowe komunalne, zarządzanie zasobem i remonty lokali komunalnych, planowanie i rozwój przestrzenny miasta, rewitalizacja dzielnic Gdańska, ogród zoologiczny, schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Marta Formella

Inspektor

marta formella
  marta.formella@gdansk.gda.pl
tel.: (+48 58) 323 63 85
 
Kultura, działalność Biura Prezydenta ds. Kultury, konkursy grantowe i stypendialne, informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście, zarządzanie informacją o instytucjach kulturalnych, zarządzanie kontem Zespołu Prasowego w serwisie Twitter, sprawy prowadzone przez Biuro Prezydenta.

Izabela Kozicka-Prus

Inspektor

izabela kozicka prus
  izabela.kozicka-prus@gdansk.gda.pl
tel.: (+48 58) 323 63 85
kom.: 501 581 676
 
Polityka gospodarcza, inwestycje - planowanie i realizacja, obrót nieruchomościami gruntowymi i budynkami, użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowe, finanse, budżet miasta i podatki, geodezja, urbanistyka i architektura.

Joanna Kubik

Inspektor

joanna kubik
  joanna.kubik@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 813 243
tel.: (+48 58) 323 63 62
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Media społecznościowe.

Patryk Rosiński

Inspektor

patryk rosinski
  patryk.rosinski@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 501 044 427
tel.: (+48 58) 323 63 04
 
Polityka społeczna, edukacja, profilaktyka zdrowia, integracja społeczna, usługi i świadczenia społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty i innowacje społeczne.

Jędrzej Sieliwończyk

Polityka komunalna i planowanie przestrzenne

jedrzej sieliwonczyk
  jedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 693 813 141
tel.: (+48 58) 323 63 84
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Przedsiębiorczość, ekologia i ochrona środowiska, komunikacja miejska, zamówienia wspólne, bezpieczeństwo publiczne, informatyzacja, promocja gospodarcza, turystyka, wsparcie medialne Biura Prezydenta ds. Sportu, działania USC oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

Mateusz Skrzypczyk

Inspektor

anonim
  mateusz.skrzypczyk@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 502 692 901
tel.: (+48 58) 323 63 24
fax: (+48 58) 302 38 29

Dariusz Wołodźko

Starszy Inspektor

dariusz wolodzko
  dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
tel. kom.: (+48) 695 890 055
tel.: (+48 58) 323 63 05
fax: (+48 58) 302 38 29
 
Wsparcie komunikacyjne Rady Miasta Gdańska, koordynacja komunikacji wewnętrznej, przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych do wydawnictw.