PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Urząd Miejski w Gdańsku
Mariusz Sadłowski

Dyrektor: Mariusz Sadłowski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 120
nr wew. 6121
tel.: (+48 58) 323 61 21

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna sekretariatu Biura: energia@gdansk.gda.pl