PORTAL MIASTA GDAŃSKA

The essential ingredient for making livable cities – wykład Dhiru Thadani

The essential ingredient for making livable cities – wykład Dhiru Thadani
WYKŁADY OTWARTE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dhiru Thadani - Plansza tytułowa2

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Dhiru Thadani, który będzie jednocześnie wykładem wprowadzającym konferencji "Elastyczne planowanie" (więcej o konferencji na stronie: gdansk.pl/elastyczne_planowanie). Inaczej niż w przypadku konferencji na sam wykład (prowadzony w języku angielskim) nie obowiązuje rejestracja.

The essential ingredient for making livable cities

czwartek 1 grudnia 2022 r. | g. 9.15
Politechnika Gdańska | Aula w Gmachu Głównym

Urbanistykę tworzy zbiór form miejskich, które wyraźnie definiują ulice i place. Często pomijana forma fizyczna stanowi o charakterze miejsca i odgrywa ważną rolę w definiowaniu przestrzeni publicznej, z której korzystają wszyscy mieszkańcy i sprawia, że miasto nadaje się do życia. Formy miejskie mogą być nasycone warstwami dziedzictwa kulturowego, społecznego i gospodarczego, które mogą obejmować sztukę i regionalne rzemiosło, normatywne i unikalne technologie budowlane, sprawdzone rozwiązania uwzględniające warunki klimatyczne oraz istniejącą topografię i warunki glebowe. Mieszkańcy doświadczający bogatych warstw wizualnych posiadają wrodzoną zdolność zrozumieniem swojego miasta. Relacje pomiędzy formą zabudowy a mieszkańcem miasta może sprzyjać wygodnemu życiu, a humanizm rozkwita w rzeczywistości, która jest rozumiana. 

Wykład jest współorganizowany przez Architekta Miasta Gdańska i Politechnikę Gdańską.


 
DhiruThadani

Dhiru Thadani

Architekt, urbanista, autor książek i wykładowca, od 1980 roku pracuje zawodowo na całym świecie. Jest głównym autorem projektów nowych miast, modernizacji obszarów zurbanizowanych, rewitalizacji dzielnic oraz projektów dogęszczania zabudowy.

Urodził się w Bombaju. W1972 roku przeniósł się do Waszyngtonu, aby studiować architekturę. W ciągu pięćdziesięciu lat spędzonych w Waszyngtonie prowadził wykłady oraz czynnie działał zawodowo, a przede wszystkim starał się przybliżyć opinii publicznej tematykę architektury i urbanistyki. Jest członkiem i założycielem Kongresu Nowego Urbanizmu (Congress for the New Urbanism – CNU), który powstał w 1993r. W organizacji tej pełnił funkcję przewodniczącego Grupy Wdrożeniowej oraz Członka Zarządu w latach 1997-2013.

W 2015 r. został powołany do powstającego CNU College of Fellows, w tym samym roku otrzymał nagrodę od International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) za całokształt działalności. Jest laureatem nagrody Seaside Prize 2011, przyznawanej za znaczący wkład w podnoszenie jakość życia społeczności. W 2001 roku był członkiem Knight Foundation Community Builder Fellow. Jest laureatem ośmiu nagród CNU Charter Awards i wielu innych wyróżnień.

Jest autorem książek: The Language of Towns and Cities: A Visual Dictionary, Rizzoli 2010; Visions of Seaside: Foundations, Evolution, Imagination, and Built & Unbuilt Architecture, Rizzoli 2013; Reflections on Seaside: Muses, Ideas, Influences, and New & Future Projects, Rizzoli 2021; oraz Washington Drawings: Abe to Zoo, TAU 2022.