PORTAL MIASTA GDAŃSKA

AR.C.H.ETHICS - Dissonant Heritage. Europejskie kłopotliwe dziedzictwo jako laboratorium demokracji

AR.C.H.ETHICS - Dissonant Heritage. Europejskie kłopotliwe dziedzictwo jako laboratorium demokracji
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

URBACT IV logo

Czujesz się związany z Wrzeszczem, mieszkasz tam, prowadzisz interes, działalność społeczną, wolontariat? A może tylko przyjeżdżasz tam do szkoły, pracy, na zakupy, do restauracji? Interesujesz się architektura i historią Gdańska? A może jesteś profesjonalnym badaczem, projektantem, krytykiem? Jeśli któreś z tych zdań mogłoby opisywać Ciebie, to znaczy, że jesteś Interesariuszem GDM. Chętnie poznamy Cię bliżej. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety:

Więcej artykułów związanych z udziałem Gdańska w projekcie AR.C.H.ETHICS:

Zrzut ekranu 2023-12-14 132747

Linki zewnętrzne:

 

Miasto Gdańsk bierze udział w projekcie AR.C.H.ETHICS - Dissonant Heritage. Europejskie kłopotliwe dziedzictwo jako laboratorium demokracji realizowanego w ramach europejskiej sieci URBACT. Prace obejmują rozpoznanie gdańskich zabytków architektury socrealizmu oraz stworzenie sieci interesariuszy i zebranie ich spostrzeżeń dotyczących historii, współczesności i przyszłości kluczowych obiektów. Materiały z kwerend archiwalnych, wizyt terenowych i spotkań informacyjnych posłużą do stworzenia planu działania, który będzie stanowił wytyczne projektowe dla działań planistycznych, inwestycyjnych i społecznych realizowanych przez Miasto Gdańsk.

Głównym obiektem badań gdańskiego zespołu AR.C.H.ETHICS jest Grunwaldzka Dzielnica Mieszkaniowa, monumentalny zespół urbanistyczno-architektoniczny w centrum dzielnicy Wrzeszcz Górny. Pozostałe obiekty to rozproszone po całym dolnym tarasie Gdańska osiedla i budynki powstałe w latach 1949-1956. Wśród nich Morski Dom Kultury w Nowym Porcie i szereg innych socrealistycznych obiektów monumentalnych mieszczących instytucje kultury, ośrodki kultury, oświaty i służby zdrowia. Wspólnym problemem tego zespołu jest społeczna nieświadomość wartości historycznej i artystycznej, a co za tym idzie degradacja wskutek braku konserwacji poprzez zastosowanie nieadekwatnych technik i materiałów. Istotnym problemem jest również rozdrobnienie własnościowe utrudniające zarządzanie i inwestycje.

Versione definitiva (2) (1)