PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przyszłość Placu Solidarności – debata online

Przyszłość Placu Solidarności – debata online
GDAŃSKIE DEBATY MIEJSKIE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 19 mono2

Po dłuższej przewie wznawiamy – w nieco zmienionej formule – cykl naszych debat. W kolejnej ich odsłonie będziemy chcieli podjąć dyskusję nad kluczowymi przestrzeniami miejskimi, które stają się obecnie przedmiotem przekształceń. Pierwsza z debat – zaplanowana na 10 maja w godz. 18-20 – poświęcona będzie przybliżeniu możliwej skali i charakteru przekształceń rejonu Placu Solidarności – zarówno w odniesieniu do samej powierzchni placu jak i jego bezpośredniego otoczenia. Otoczenie to ulega obecnie dynamicznie zachodzącym przekształceniom – pojawiają się nowe inwestycje, a zgodnie z zapisami planistycznymi możliwe jest dopełnienie tej przestrzeni kolejnymi interwencjami. Tematowi temu poświęcone było już jedno spotkanie, relacja z którego jest dostępna na stronie internetowej BAM.

i

 

Natomiast do udziału w nadchodzącej debacie zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych, związanych z tym terenem: Europejskiego Centrum Solidarności, Instytutu Dziedzictwa Solidarności, Fundacji Centrum Solidarności oraz Fundacji Gdańskiej. Dyskusję wzbogacą też głosy architektów i urbanistów związanych dotychczas z kształtowaniem tej przestrzeni – Biura Rozwoju Gdańska i Grupy 5.

Więcej o zaproszonych gościach >>

Razem

 
Transmisja będzie dostępna na żywo na www.gdansk.pl. Na czacie możliwe będzie zadawanie pytań czy formułowania komentarzy dotyczących poruszanych zagadnień. 

Zapraszamy!