PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu studialnego na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi

Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu studialnego na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plaża Stogi - intro

W dniu 13.04.2022 Sąd konkursowy zakończył pracę w etapie I konkursu na strefę wejściową na plażę Stogi. Rozstrzygnięcie tego etapu przedstawia się następująco:

WYRÓŻNIENIA

Spośród 22 prac, które zgodnie z regulaminem konkursu wpłynęły do siedziby organizatora konkursu, Sąd konkursowy postanowił wyróżnić sześć prac o następujących numerach identyfikacyjnych i porządkowych:

 • 979913 (2),
 • 869146 (3),
 • 182522 (5),
 • 075001(8),
 • 240952 (10),
 • 271021 (22).

Ponadto praca nr 679576 (21) otrzymuje pozaregulaminowe wyróżnienie honorowe.

 

DO II ETAPU KONKURSU PRZECHODZĄ PRACE:

 • 979913 (2),
 • 075001 (8),
 • 240952 (10)

Prace wybrane do drugiego etapu w opinii Sądu w sposób najbardziej kompleksowy zarówno z punktu widzenia walorów funkcjonalnych jak i przestrzennych spełniają cele konkursu oraz oczekiwania i potrzeby użytkowników rejonu wejścia na plażę Stogi.

Gratulujemy wszystkim autorom prac konkursowych i przypominamy, że do czasu rozstrzygnięcia II etapu uczestników konkursu obowiązuje zachowanie anonimowości. Identyfikacja autorów wszystkich prac odbędzie się po rozstrzygnięciu II etapu – do tego czasu nie publikujemy żadnych projektów konkursowych, ani ich opisów.

 

REKOMENDACJE SĄDU KONKURSOWEGO DLA AUTORÓW PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU.

Sąd konkursowy rekomenduje uczestnikom II etapu konkursu uwzględnienie poniższych zaleceń i wymagań:

 1. Zaleca się, aby pełna „dostępność dla wszystkich” całego obszaru była czytelnie wyeksponowana i zintegrowana z układem kompozycyjnym zagospodarowania przestrzeni.
 2. Zaleca się, aby południowej części obszaru nadać charakter otwartego krajobrazu parkowego o dominującym udziale roślinności, a proponowane aktywności wypoczynku i rekreacji oraz związane z nimi wyposażenie podporządkować temu założeniu.
 3. Po północnej stronie promenady nie przewiduje się lokalizacji nowych, zarówno stałych jak i czasowych, obiektów kubaturowych. Oczekuje się rozwiązania, które umożliwi całoroczne wykorzystanie potencjału miejsca w obszarze opracowania konkursowego.
 4. Proponuje się rozważenie wskazania możliwości etapowania inwestycji, w tym wskazanie minimalnego zakresu I etapu realizacji proponowanego zagospodarowania przestrzeni.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny ogłoszenia wyników konkursu (etap II) zostaną zamieszczone na stronie organizatora konkursu.

Sekretarz Konkursu
Joanna Sidorczak-Heinsohn