Startuje nowy cykl warsztatów: Młode Miasto - przyszłość dzielnicy
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Startuje nowy cykl warsztatów: Młode Miasto - przyszłość dzielnicy

Startuje nowy cykl warsztatów: Młode Miasto - przyszłość dzielnicy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Młode Miasto - 16x9 - BANER OGÓLNY

W najbliższy czwartek rozpocznie się nowy cykl spotkań i debat poświęconych przyszłości Młodego Miasta. Jest to kolejna inicjatywa Biura Architekta Miasta angażująca w ramach Gdańskich Warsztatów Projektowych mieszkańców i ekspertów w debatę o kształcie naszego miasta.

„Chcemy wrócić do publicznej dyskusji dotyczącej architektury oraz urbanistyki Młodego Miasta. W szczególności zależy nam na tym aby dyskusja dotyczyła kierunków rozwoju jakie widzimy dla tej części Gdańska. W trwającym od lat dyskursie pojawia się wiele pytań m.in. na ile współczesnej kreacji możemy sobie pozwolić w połączniu z zachowaniem dziedzictwa stoczniowego, ile powinno być zabudowy mieszkaniowej a ile terenów pod usługi, a także jak zaplanować i realizować obsługę komunikacyjną tego terenu zgodnie ze współczesnymi potrzebami i trendami. Mamy mnóstwo tematów do poruszenia, ale także korzystać możemy z całej palety światowych doświadczeń i koncepcji. Pragniemy też, aby każdy komu na sercu leży kształt tej dzielnicy mógł wziąć udział w dyskusji, dlatego planujemy cykl aż sześciu spotkań, w formie debat i warsztatów, które wszystkie odbędą się jeszcze w tym roku. Podsumowanie zaprezentujemy na konferencji w grudniu.”

Piotr Lorens, Architekt Miasta.

Wydarzenia organizowane będą przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto. Cykl spotkań rozpocznie się w czwartek 21 października 2021 r. o godz. 17, w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Pierwszym spotkaniem, otwierającym cykl będzie panel ekspercki w skład, którego wejdą: Zbigniew Canowiecki, Jacek Dominiczak, Arkadiusz Hronowski, Janusz Lipiński, Aneta Szyłak.

razem
Więcej o zaproszonych gościach...

Organizatorom zależy na rozpoczęciu wielowątkowej debaty na temat Młodego Miasta i zebraniu wielu perspektyw widzenia tej problematyki, by wspólnie nakreślić wizję rozwoju tego obszaru.

Kolejne spotkania będą odbywać się co tydzień w czwartki (z wyłączeniem dni świątecznych). Przyjmą one formę warsztatów, debat eksperckich, jak i prezentacji postępu prac nad studiami nad kierunkami rozwoju Młodego Miasta. Konferencja podsumowująca odbędzie się 9 grudnia 2021 r.

 

Inicjatywa Miasto

Stowarzyszenie prowadzi bezpośrednie i pośrednie działania na rzecz poprawy przestrzeni publicznej. Poprzez negocjacje z mieszkańcami, przedsiębiorcami, instytucjami samorządowymi proponuje wspólne działania na rzecz poprawy jakości lokalnej przestrzeni. Tworzy wielobranżowe programy łączące realizację projektów architektoniczno-urbanistycznych z programami o charakterze społecznym, doradczym i edukacyjnym. Więcej o stowarzyszeniu...

 

Wejście do budynku I LO od podwórka:

mapka dojścia I LO

Więcej informacji

gdansk.pl/MlodeMiasto
facebook.com/MlodeMiastoGdn
facebook.com/ArchitektMiastaGdanska
gwp@gdansk.gda.pl