Konkurs studencki 2021
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs studencki 2021

Konkurs studencki 2021
na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji ulicy Partyzantów
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

30 czerwca ogłoszono wyniki rozstrzygnięcia konkursu zorganizowanego dla studentów I semestru studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest to już 13 konkurs przeprowadzony wspólnie przez Miasto Gdańsk i Politechnikę Gdańską (więcej o konkursie...). W poprzedniej edycji tematem było zaprojektowanie Centralnego Portu Jachtowego i Kąpieliska Stogi. Tym razem na miejsce kolejnego poligonu projektowego wybrano fragment Wrzeszcza, dla którego należało stworzyć koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji ulicy Partyzantów. Wśród zadań konkursowych było:

 • Przeprowadzenie analizy komunikacyjnej pod kątem przeorganizowania ruchu kołowego w dzielnicy.
 • Przekształcenie przestrzeni ul. Partyzantów w woonerf.
 • Zagospodarowanie działki, będącej własnością miasta, położonej na rogu ul. Partyzantów i ul. Sosnowej zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
 • Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed historycznym budynkiem straży pożarnej.

Do oceny prac konkursowych powołano sąd konkursowy składający się z trzech sędziów reprezentujących Urząd Miejski w Gdańsku i trzech sędziów reprezentujących Politechnikę Gdańską :

 • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (Politechnika Gdańska Wydział Architektury) - przewodniczący sądu
 • prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański (PG WA)
 • dr inż. arch. Tomasz Szymański (PG WA)
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Urząd Miejski Biuro Architekta Miasta)
 • mgr. inż. arch. Bogusław Rutecki (UM Wydział Urbanistyki i Architektury)
 • mgr. inż. arch. Piotr Smolnicki (Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny i GZDiZ) – sędzia referent

W dniu 24 czerwca 2021 sąd dokonał oceny złożonych prac, wyniki ogłoszono 30 czerwca 2021 r., w trybie online, z transmisją na żywo na stronie gdansk.pl

Relacja wideo z rozstrzygnięcia (z odczytaniem uzasadnienia wyboru sądu konkursowego):

screen

 

Wyniki

Sąd konkursowy przyznał pięć równorzędnych wyróżnień i trzy nagrody:

 

 • I nagroda – praca nr 13 (7000 zł)
  dla zespołu w składzie: Agata Fiałkowska, Luiza Skrzypkowska, Paulina Zdanowicz.

  160388_ZESTAWIENIEx8000


 

 • II nagroda – praca nr 9 (5000 zł)
  dla zespołu w składzie: Julia Makowska, Magdalena Prauzińska.


  027077_ZESTAWIENIEx8000


 

 • III nagroda – praca nr 10 (3000 zł)
  dla zespołu w składzie: Hanna Adamczyk, Magdalena Czopka, Paulina Bednarska.

  235200_ZESTAWIENIEx8000


 

 • Wyróżnienie równorzędne – praca nr 4 (1000 zł)
  dla zespołu w składzie: Martyna Bobińska, Marcin Dryjer, Dominika Janusz.


  700243_ZESTAWIENIEx8000


 

 • Wyróżnienie równorzędne – praca nr 6 (1000 zł)
  dla zespołu w składzie: Ewa Michałowska, Anna Piwecka, Hanna Raczkowska.


  041416_ZESTAWIENIEx8000
 • Wyróżnienie równorzędne – praca nr 21 (1000 zł)
  dla zespołu w składzie: Adam Bieniek, Natalia Pawelec, Natalia Rogorzyńska.

  121441_ZESTAWIENIEx8000
 • Wyróżnienie równorzędne – praca nr 22 (1000 zł)
  dla zespołu w składzie: Dominika Trzcińska, Janusz Wojsz, Karolina Woźniak.

  022715_ZESTAWIENIEx8000
 • Wyróżnienie równorzędne – praca nr 24 (1000 zł)
  dla zespołu w składzie: Michał Kornacki, Karolina Książek, Edyta Kulwicka

  152111_ZESTAWIENIEx8000
Pozostałe prace:

 

 • Praca nr 1

  949798_ZESTAWIENIEx8000
 • Praca nr 2

  125001_ZESTAWIENIEx8504
 • Praca nr 3

  237804_ ZESTAWIENIEx8000


 

 • Praca nr 5

  969798_ZESTAWIENIEx8000
 • Praca nr 7

  272805_ZESTAWIENIEx8000
 • Praca nr 8

  371830_ZESTAWIENIEx6000

 


 

 • Praca nr 11

  161068_7_ZESTAWIENIE_POZIOMx8000
 • Praca nr 12

  123655_ZESTAWIENIEx8000.JPG


 • Praca nr 15

  090737_ ZESTAWIENIEx8000
 • Praca nr 16

  112487_ZESTAWIENIEx8000
 • Praca nr 17

  841609_całość
 • Praca nr 18

  989798_ZESTAWIENIEx8000
 • Praca nr 19

  27961_ZESTAWIENIEx5500
 • Praca nr 20

  925624_ZESTAWIENIEx8000