PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs studencki

Konkurs studencki
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konkursy architektoniczno-urbanistyczne dla studentów organizowane są w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej.

Cel

Tematyka konkursów, choć za każdym razem inna, posiada wspólny mianownik. Wybór tematu dyktowany jest chęcią uzyskania pogłębionej analizy urbanistycznej poprzedzającej działania inwestycyjne w problematycznych obszarach miasta. Ten swoisty poligon projektowy jakim jest konkurs studencki pozwala przyszłym architektom sprawdzić swoje umiejętności w rozwiązywaniu realnych problemów, a Miasto, współorganizator konkursu, zyskuje bardzo ciekawe analizy i wnioski, które może później wykorzystać do korekty własnych założeń urbanistycznych lub inwestycyjnych.
  

DSC08389.JPG
 

Zasady  konkursu

Konkurs organizowany jest co roku dla studentów studiów magisterskich Wydziału Architektury PG.
Miasto dokonuje wyboru tematu konkursu i przygotowuje materiały do projektowania.
Studenci przygotowują projekty pod opieką merytoryczną swoich wykładowców w ramach zajęć uczelnianych.
Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje komisja złożona w połowie z sędziów wskazanych przez Biuro Architekta Miasta (wcześniej Wydziału Urbanistyki i architektury UMG) w połowie zaś z sędziów reprezentujących Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.
Na wniosek komisji sędziowskiej wskazanym zespołom projektowym przyznawane są nagrody i wyróżnienia, które związane są z wypłatą kwot z ufundowanej przez Miasto puli nagród.

Historia

W latach 2006 do 2020 odbyło się 12 edycji. Pierwszym konkursem  zorganizowanym z myślą o studentach był konkurs na Koncepcję zabudowy Targu Siennego i Rakowego rozstrzygnięty w roku 2006. Był to konkurs wyjątkowy, gdyż jako jedyny zorganizowany w formule konkursu otwartego. Informacje o konkursie i zaproszenie do udziału zostały rozesłane do europejskich uczelni kształcących architektów. W odpowiedzi nadesłano 33 prace. Pierwszą nagrodę zdobyli studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zaś drugą studenci Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uroczystości ogłoszenia wyników towarzyszyło seminarium z wykładem Roba Kriera, zaproszonego na tę okazję do Gdańska. Wyjątkowym konkursem ze względu swój na zasięg był również konkurs, rozstrzygnięty w marcu 2010 roku na zagospodarowanie kwartału ulic Wały Jagiellońskie, Targ Drzewny, Garncarska (do Kanału Raduni) w Gdańsku. W tej edycji konkursu, swoje wizje zaprezentowali studenci reprezentujący trzy uczelnie:  WA PG, ASP w Gdańsku oraz University of Beira Interior z Portugalii.

Pozostałe edycje konkursów ograniczały uczestnictwo do studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, gdzie projektowanie odbywało się w ramach zajęć semestralnych. Od kilku lat w konkursach wzrasta udział studentów zagranicznych studiujących w Gdańsku.

Z wynikami ostatnich konkursów studenckich można zapoznać się w sekcji Archiwum, dział Konkursy.