PORTAL MIASTA GDAŃSKA

IV edycja konkursu na Najlepszą gdańską realizację architektoniczną – czekamy na zgłoszenia

IV edycja konkursu na Najlepszą gdańską realizację architektoniczną – czekamy na zgłoszenia
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
NGRA 2020-2021 - 2

Prezydent Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Wybrzeże ogłaszają czwartą edycję konkursu: Najlepsza gdańska  realizacja architektoniczna. Obecna edycja dotyczy inwestycji ukończonych w latach 2020-2021.

Celem konkursu jest promocja gdańskiej architektury poprzez ukazanie jej różnorodnego i ciekawego oblicza. Nagrody otrzymują wspólnie architekt, inwestor i wykonawca. Nagrody mogą być przyznane za najlepszy budynek, zespół budynków, budowlę (mosty, wiadukty, wieże itp.) lub elementy terenowe (założenia parkowe, promenady, urządzenia sportowe itp.).

Nagrody na wniosek powołanej kapituły nagrody przyznaje Prezydent Miasta Gdańska. Dokładny termin ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród zostanie podany w odrębnej informacji.

Zgłoszenia kandydatów do nagrody można nadsyłać do 30 kwietnia 2022 r. na adres najlepsza.architektura@gdansk.gda.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • szczegółową lokalizację obiektu (ukończonego w latach 2020-2021),
  • zdjęcie obiektu,
  • uzasadnienie.

W imieniu organizatorów konkursu zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Z wynikami poprzedniej edycji 2018-2019 można zapoznać się odwiedzając nasze Archiwum (sekcja Konkursy).