PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańska Rada Architektury

Gdańska Rada Architektury
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdansk

 

 

 

O RADZIE


Rada stanowi organ o charakterze doradczo-opiniodawczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołany dla wypracowywania wysokiej jakości rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które służyć mają kształtowania ładu przestrzennego w mieście.

Zadaniem Rady jest branie aktywnego udziału w dyskusji na temat proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, w celu uzyskania zagospodarowania terenów o najwyższej jakości funkcjonalnej i estetycznej. Dyskusja ta odbywać się może na każdym etapie procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wstępnej koncepcji architektonicznej bądź urbanistycznej, poprzedzającej wystąpienie przez inwestora o pozwolenie na budowę.

 
 

DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska o powołaniu Rady 
Regulamin Rady (206.22 KB)

 
 

SKŁAD


Kadencja 2021-2023

 
 

SPOTKANIA RADY


 • 25.06.2021 – Spotkanie założycielskie
 • 13.07.2021 – Omówienie koncepcji zabudowy Wyspy Spichrzów.
 • 03.11.2022 – Udział w seminarium "Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym"
 • 19.02.2023 – Omówienie programu prac na rok 2023
  – Konkurs Dyplom Roku
  – Otwarty konkurs ideowy dla studentów „Gdańsk. Przestrzeń publiczna 2053” (tytuł roboczy)
  – Konkurs studialny na Plac Solidarności
  – Konkurs studialny na Centrum Południe
  – Dotychczasowe publikacje i plany wydawnicze Biura Architekta Miasta

 
 

RADA W MEDIACH


Gdańska Rada Architektury rozpoczęła działalność. O czym dyskutowano? (gdansk.pl) 
Gdańska Rada Architektury już pracuje. Na początek zajęła się m.in. wejściem na plażę (wyborcza.pl)