Gdańska Rada Architektury
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańska Rada Architektury

Gdańska Rada Architektury
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdansk

 

 

 

O RADZIE


Rada stanowi organ o charakterze doradczo-opiniodawczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołany dla wypracowywania wysokiej jakości rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które służyć mają kształtowania ładu przestrzennego w mieście.

Zadaniem Rady jest branie aktywnego udziału w dyskusji na temat proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, w celu uzyskania zagospodarowania terenów o najwyższej jakości funkcjonalnej i estetycznej. Dyskusja ta odbywać się może na każdym etapie procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wstępnej koncepcji architektonicznej bądź urbanistycznej, poprzedzającej wystąpienie przez inwestora o pozwolenie na budowę.

 
 

DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska o powołaniu Rady 
Regulamin Rady (206.22 KB)

 
 

SKŁAD


Kadencja 2021-2023

 
 

SPOTKANIA RADY


Spotkanie I (25.06.2021)

 
 

RADA W MEDIACH


Gdańska Rada Architektury rozpoczęła działalność. O czym dyskutowano? (gdansk.pl) 
Gdańska Rada Architektury już pracuje. Na początek zajęła się m.in. wejściem na plażę (wyborcza.pl)