Gdańska Rada Architektury
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańska Rada Architektury

Gdańska Rada Architektury
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
new-2.JPG

W dniu 25 czerwca Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, zainaugurowała prace Gdańskiej Rady Architektury. Rada została powołana na wniosek Architekta Miasta, a celem jej działania jest dbanie o wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w Gdańsku (Zarządzenie powołujące Radę).

W skład Rady weszli:

 • prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, (Gdańsk) – Przewodnicząca Rady
 • mgr inż. arch. Zbigniew Maćków, (Wrocław) – Zastępca Przewodniczącej Rady
 • dr inż. arch. Monika Arczyńska, (Gdańsk)
 • mgr inż. arch. Jacek Droszcz, (Gdańsk)
 • prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, (Warszawa)
 • dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, (Kraków)
 • prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, (Warszawa)
 • mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński, (Gdańsk)
 • mgr inż. arch. Michał Leszczyński, (Warszawa)
 • dr inż. arch. Bartosz Macikowski, (Gdańsk, IARP)
 • mgr inż. arch. Paweł Majkusiak, (Warszawa)
 • dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis, (Warszawa)
 • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, (Lublin / Warszawa)
 • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, (Gdańsk)
 • dr inż. arch. Wojciech Targowski, (Gdańsk, MKUA)
 • mgr inż. arch. Paweł Wład-Kowalski, (Gdańsk, SARP)
 • mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski, (Warszawa)
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, (Gdańsk)

(>> Biogramy członków Rady).

Działalność Rady opiera się na społecznej pracy jej członków. Do jej kompetencji należy w szczególności:

 1. opiniowanie na zlecenie Biura Architekta Miasta rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych związanych z planowanymi inwestycjami;
 2. inicjowanie i uczestnictwo w działaniach wspierających realizację zamierzeń inwestorów służących podniesieniu jakości inwestycji;
 3. inicjowanie i uczestnictwo w mediacjach pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego a stroną społeczną;
 4. inicjowanie i uczestnictwo w dyskusji na temat kierunków przekształceń terenów miejskich;
 5. podejmowanie i uczestnictwo w inicjatywach mających na celu koordynację działań w celu uzyskania wysokiej jakości rozwiązań w sferze urbanistyczno-architektonicznej;

W trakcie pierwszego posiedzenia Pani Prezydent podkreśliła wagę kwestii jakości przestrzeni i rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych w kształtowaniu krajobrazu Gdańska. Zwróciła także uwagę na konieczność czerpania z doświadczenia najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, reprezentujących różne ośrodki i środowiska.

Pierwsze spotkanie Rady posłużyło także omówieniu najważniejszych kwestii problemowych, w tym związanych z aktualnie projektowanymi inwestycjami w różnych obszarach miasta. Kolejne spotkania Rady zaplanowane zostały na najbliższe tygodnie.