PORTAL MIASTA GDAŃSKA

"Elastyczne planowanie" - zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji

"Elastyczne planowanie" - zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Flexible Planning - banner PL

 

Miasto Gdańsk zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji

Elastyczne planowanie. Poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych

która odbędzie w dniach 1-2 grudnia 2022 na Politechnice Gdańskiej, w Gmachu Głównym.

Jej celem jest prezentacja i dyskusja obecnie analizowanych i wdrażanych instrumentów planistycznych, które nie są jeszcze częścią formalnej procedury planistycznej. Zaprosiliśmy praktyków (planistów i projektantów), przedstawicieli sektora publicznego (prezydentów miast, radnych, architektów miast i planistów miejskich), przedstawicieli świata nauki i innych profesjonalistów zajmujących się kształtowaniem innowacyjnych instrumentów planowania i rozwoju miast.

Program konferencji zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Udział jest darmowy, jednakże konieczna jest rejestracja.

Więcej na temat konferencji, w tym bieżące informacje, będziemy podawać na stronie Biura Architekta Miasta – w zakładce „Konferencje, seminaria” lub pod bezpośrednim linkiem: gdansk.pl/elastyczne_planowanie
(wersja angielskojęzyczna: gdansk.pl/flexible_planning)

Zapraszamy!