PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Centrum Południe – debata

Centrum Południe – debata
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 21 c

W kolejnej odsłonie Gdańskich Debat Miejskich podejmujemy dyskusję nad kluczowymi przestrzeniami, które stają się obecnie przedmiotem przekształceń. Najbliższe spotkanie – zaplanowane na 14 czerwca – poświęcone będzie dyskusji nad przyszłością tzw. Centrum Południe. Centrum to – lokowane w bezpośrednim sąsiedztwie kształtowanego obecnie Parku Południowego – w zamyśle władz miasta stać się ma kluczową dla tzw. dzielnic południowych przestrzenią, oferującą dostęp m.in. do całej palety usług (w tym społecznych) o różnorodnym charakterze. Dotychczasowe koncepcje kształtowania tej przestrzeni – z racji m.in. na współczesne zmiany w sposobie korzystania z usług, konsekwencje rozwoju handlu internetowego, wreszcie – dążenia do kształtowania tzw. miasta 15-minutowego – uległy dezaktualizacji. Dlatego też Prezydent Gdańska podjęła decyzję o organizacji konkursu urbanistycznego, mającego dać odpowiedź na pytania dotyczące przyszłej struktury urbanistycznej tego kluczowego dla rozwoju południowych dzielnic Gdańska obszaru. Jego wyniki staną się podstawą do sporządzenia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Południe. Przygotowanie tego konkursu wiąże się z koniecznością podjęcia interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej wyzwań, z jakimi przyszli projektanci obszaru będą się mierzyć. Celowi temu służyć ma m.in. niniejsza debata, stanowiąca uzupełnienie wcześniejszych spotkań otwartych (których zapis dostępny jest na naszej stronie: >>relacja prasowa, >>zapis wideo) oraz prowadzonej obecnie ankiety dla mieszkańców, dostępnej na stronie Biura Rozwoju Gdańska (>>ankieta).

Do udziału w nadchodzącej debacie zaprosiliśmy przedstawicieli szeregu instytucji, zaangażowanych w proces kształtowania Centrum Południe: Biura Rozwoju Gdańska, Rady Dzielnicy Jasień. Dyskusję wzbogacą też głosy architektów i urbanistów związanych dotychczas z kształtowaniem przestrzeni – projektantów Parku Południowego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Więcej o uczestnikach debaty >>

razem