Gdańscy seniorzy - spotkanie liderów

Liderzy gdańskich Kół i Klubów Seniorów oraz przedstawiciele innych grup senioralnych spotkali się z Piotrem Kowalczukiem, zastępcą prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. Przybyło ponad 60 liderów reprezentujących 65 różnych grup. Dzielono się doświadczeniami i rozmawiano o planach na przyszłość.
1:07
2018-01-23
Kategoria: Gdańszczanie
Więcej z: Gdańszczanie