"Wokół odbudowy Gdańska": "Dramatyczne zwroty akcji na przykładzie dzielnicy Stare Miasto"

W latach 1945-1946 przeważał pogląd, że Gdańska nie należy odbudowywać. Punktem zwrotnym był rok 1947, kiedy historyczne śródmieście Gdańska zostało wpisane do rejestru zabytków i powstały ramy prawne odbudowy. Kolejny punkt zwrotny to przełom 1949/50: likwidacja samorządu terytorialnego w Polsce i ręczne sterowanie odbudową Gdańska z Warszawy. W następnych latach gdańscy architekci ograniczani przez doktrynę socrealizmu starają się kontynuować odbudowę. W roku 1955, po restytucji planowania przestrzennego w Gdańsku, ruszają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia. Wykład wygłosi dr inż. arch. Artur Kostarczyk, architekt-urbanista oraz naukowiec specjalizujący w zagadnieniach urbanistyki i środowiska kulturowego.
01:06:06
Napisy
2024-04-17
Produkcja:

Biuro Architekta Miasta

Powiązane:
Więcej z: Biuro Architekta Miasta