Klaudiusz Grabowski: "Największa inwestycja Wybrzeża" budowa Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej

Inauguracyjny wykład 8 maja wygłosił prof. Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku. Drugim prelegentem w ramach tego cyklu był Klaudiusz Grabowski z Muzeum Gdańska, inicjator i współautor wystawy poświęconej Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej, której wernisaż odbędzie się 25 maja w Zespole Przedbramia (Katownia i Wieża Więzienna) przy Targu Węglowym. GDM była największym, choć nieukończonym projektem socrealistycznego mieszkalnictwa w Gdańsku. Jednocześnie, zwłaszcza z powodu ewolucji (a nawet rewolucji) stylowej, zastosowania na szeroka skale adaptacji zastanych struktur oraz podmiotowego podejścia do zieleni, aranżacji podwórzy i komunikacji pieszej, a także specyficznej atmosfery kluczowego ośrodka handlowego i komunikacyjnego - jednym z najciekawszych w skali całego bloku wschodniego.
1:02:57
Napisy
2024-06-05
Produkcja:

Biuro Architekta Miasta Gdańska

Więcej z: Biuro Architekta Miasta