Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jak gdańszczanie postrzegają swoje miasto? Jak oceniają zmiany rozwojowe Gdańska?

Odpowiedzi na szereg zagadnień związanych z odbiorem miasta przez jego mieszkańców znaleźć można w raporcie z badań pt. "Postrzeganie miasta oraz zmian rozwojowych zachodzących w mieście przez mieszkańców Gdańska".

A
A

Jak Gdańszczanie postrzegają swoje miasto? Jak oceniane są przez obywateli zmiany rozwojowe Gdańska? Odpowiedzi na szereg zagadnień związanych z odbiorem miasta przez jego mieszkańców znaleźć można w raporcie z badań pt. "Postrzeganie miasta oraz zmian rozwojowych zachodzących w mieście przez mieszkańców Gdańska".

Badanie zostało zrealizowane w 2013 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Gdańska. Istotnym kryterium doboru respondenta był fakt jego zamieszkania w Gdańsku, od co najmniej 3 miesięcy poprzedzających badanie. Badanie zrealizowano w domu respondenta metodą wywiadu bezpośredniego w oparciu o papierowy kwestionariusz wywiadu.

Głównym celem badania realizowanego wśród mieszkańców Gdańska była ocena postrzegania miasta oraz zmian rozwojowych zachodzących w mieście wśród dorosłych gdańszczan, a w szczególności:

  • poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców;
  • poczucie zadowolenia z mieszkania w Gdańsku;
  • główne atuty Gdańska z perspektywy mieszkańca;
  • postrzeganie zmian rozwojowych;
  • aktualne i przyszłe kierunki rozwoju Gdańska w opinii mieszkańców;
  • potrzeby strategiczne mieszkańców.

Poniżej prezentacja ujmująca główne wyniki zawarte w raporcie: