PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Priorytety w praktyce

Priorytety w praktyce
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Otwartość, współpraca, kształcenie i mobilność to pojęcia wyrażające najważniejsze wartości wpływające na kształtowanie rozwoju Gdańska w duchu Strategii i Programów Operacyjnych. Dzięki nim tworzymy warunki umożliwiające włączanie się mieszkańców w procesy zarządzania miastem na wielu etapach prowadzonych działań.  

Nasza otwartość to między innymi publikowanie coraz większej ilości danych i informacji na miejskich stronach internetowych. Z jednej strony są to aktualności na temat Strategii i Programów Operacyjnych, stanowiące zaproszenie do aktywnego zaangażowania się w ich wdrażanie. Z drugiej strony jest to szereg stron przedstawiających różnorodne informacje z życia miasta, w tym otwarte dane umożliwiające ich ponownie wykorzystywanie na rzecz nowych inicjatyw społecznych i biznesowych. Dzięki tym stronom mieszkańcy zyskują również szerszą wiedzą o tym co dzieje się w mieście, a wszelkie informacje i idee przepływają między ich użytkownikami w przestrzeni realnej, a także tej cyfrowej.

Poprzez dostarczanie łatwo dostępnych i zwiększających się zasobów danych miejskich tworzymy nowe obszary współdziałania, aby jak najlepiej razem rozwijać Gdańsk.  W związku z czym serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron Gdańsk w liczbach, Cennik miejski, Gdański budżet, Otwarty Gdańsk oraz rejestru wydatków miejskich. Liczymy, iż zawarte na powyższych stronach informacje okażą się ciekawą i interesującą wartością.

Priorytety rozwoju wypracowane wraz z mieszkańcami Gdańska i zebrane w formie chmur idei

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze