PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Publikacja wydatków

W poniższym dziale publikowane są dla Państwa informacje dotyczące wydatków realizowanych w ramach umów pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a danym kontrahentem.
Poniższy wykaz reprezentowane dane z danego roku kalendarzowego. Jeżeli są Państwo zainteresowani wcześniejszymi latami, proszę wybrać danych rok z dostępnej listy.
Dane generowane są automatycznie każdego dnia roboczego, po zakończeniu prac urzędu. Wykaz publikowany jest od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Dla wybranego zakresu danych serwer zwrócił zero wyników.

Wybrano: {[{ ctrl.controllerCheckbox.contractProcedure.countChecked }]} / {[{ ctrl.controllerCheckbox.contractProcedure.countAvailable }]}

Wybrano: {[{ ctrl.controllerCheckbox.contractType.countChecked }]} / {[{ ctrl.controllerCheckbox.contractType.countAvailable }]}
Wynik dla wybranego zakresu:
  • szukana fraza: nie dotyczy {[{ ctrl.searchText }]}
  • tryb zawarcia: wszystko {[{ ctrl.controllerCheckbox.contractProcedure.whatChecked | join:', ' }]},
  • rodzaj umowy: wszystko {[{ ctrl.controllerCheckbox.contractType.whatChecked | join:', ' }]},
  • wybrany rok: {[{ ctrl.currentYear }]}
znaleziono w {[{ ctrl.results.length }]} rekordach z {[{ ctrl.memoryResults.length }]} dostępnych.
Otwarte dane w formacie JSON dla wybranego roku dostępne są tutaj.
{[{ ctrl.columnNames.departmentOffice }]} {[{ result.departmentOffice }]}
{[{ ctrl.columnNames.contractDate }]} {[{ result.contractDate | formatDate:'DD.MM.YYYY' }]}
{[{ ctrl.columnNames.contractorName }]} {[{ result.contractorName }]}
{[{ ctrl.columnNames.contractStartDate }]} {[{ result.contractStartDate | formatDate:'DD.MM.YYYY' }]}
{[{ ctrl.columnNames.contractEndDate }]} {[{ result.contractEndDate | formatDate:'DD.MM.YYYY' }]}
{[{ ctrl.columnNames.contractCost }]} {[{ result.contractCost }]} zł
{[{ ctrl.columnNames.contractNumber }]} {[{ result.contractNumber }]}
{[{ ctrl.columnNames.contractProcedure }]} {[{ result.contractProcedure }]}
{[{ ctrl.columnNames.contractType }]} {[{ result.contractType }]}
{[{ ctrl.columnNames.contractDisclaimer }]} {[{ result.contractDisclaimer ? 'Tak' : 'Nie' }]}
{[{ ctrl.columnNames.contractSubject }]} {[{ result.contractSubject }]}
Wczytywanie danych... - proszę czekać