Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Modernizacja Drogi Królewskiej przesunięta o rok. Będą korzyści - jakie?

Miały być lata 2018-2019, będą 2019-20 - realizacja projektu przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu opóźni się z uwagi na unieważnienie przetargu na wybór koncepcji architektonicznej. W drugim podejściu rozpisany zostanie konkurs. W plany remontów w Śródmieściu w najbliższych latach wejdą za to dodatkowo ulice: Szeroka, Za Murami i św. Barbary.

A
A

Droga Królewska w Gdańsku, perspektywa z dachu Złotej Bramy w stronę Zielonej Bramy
Droga Królewska w Gdańsku, perspektywa z dachu Złotej Bramy w stronę Zielonej Bramy
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Projekt pn. “Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu” został zainaugurowany dokładnie rok temu. Wtedy też działalność swoją rozpoczęła Rada Programowa Projektu powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska, która czuwać ma nad kolejnymi etapami jego realizacji. 15 ekspertów (architektów, urbanistów, historyków sztuki i konserwatorów) zajęło się przygotowaniem wytycznych dla przyszłych projektantów. Rekomendacje te - opracowane z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami i interesariuszami Drogi Królewskiej (przebiegły w formie warsztatów i ankiety on-line) ogłoszono w czerwcu 2016 r. i przekazano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Ta zaś, zgodnie z decyzją rady i władz miasta, rozpisała przetarg na opracowanie koncepcji modernizacji ul. Długiej i Długiego Targu w formie dialogu konkurencyjnego. Przystąpiły do niego trzy pracownie architektoniczne. Ostatecznie, pod koniec listopada ubiegłego roku, dwie z nich przedłożyły swoje propozycje.

Obrady jury (w składzie: Agnieszka Kowalska - pomorski wojewódzki konserwator zabytków, architekci: Małgorzata Kolasińska, Jacek Droszcz i Paweł Wład Kowalski) nie przyniosły rozstrzygnięcia.

Małgorzata Kolasińska, przewodnicząca Rady Programowej projektu przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu
Małgorzata Kolasińska, przewodnicząca Rady Programowej projektu przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Było nam trudno zaakceptować zaproponowane koncepcje. Jedna z firm miała bardziej przepracowany temat. Widać też było, że sumiennie odniosła się do kontekstu historycznego, ale zabrakło nam w tej realizacji pomysłu, wizji. Druga propozycja zupełnie zaś tego kontekstu nie uwzględniała - wyjaśnia jurorka Małgorzata Kolasińska, zarazem przewodnicząca Rady Programowej. - Jako jury, postanowiliśmy przedstawić oba projekty radzie. Odbyło się kilka spotkań, również z projektantami i okazało się, że rada podziela nasze zdanie.

17 marca 2017 r. rada jednomyślnie zarekomendowała unieważnienie przetargu.

- Żadna z tych prac nie spełniła wymagań, które postawiliśmy przed projektantami. Od pierwszego spotkania pojawiły się wśród nas głosy, że trzeba zacząć od początku i szukać projektu w formie konkursu architektonicznego - dodaje Grzegorz Sulikowski z Rady Programowej (i miejski konserwator zabytków w Gdańsku). - Dziś już oficjalnie jako rada rekomendujemy ogłoszenie konkursu.

Grzegorz Sulikowski z Rady Programowej projektu przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu
Grzegorz Sulikowski z Rady Programowej projektu przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Piotr Grzelak, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej podkreślił, że przygotowania do konkursu nie zaczną się od zera - wytyczne Rady Programowej i obszerne opracowanie stworzone na potrzeby projektu przebudowy Drogi Królewskiej przez studentów architektury Politechniki Gdańskiej nadal będą obowiązywać projektantów.

- Oczywiście, idąc za rekomendacją rady i podejmując decyzję o rozpisaniu konkursu robimy krok do tyłu, przesuwamy harmonogram inwestycji o rok, ale uważamy że warto poświęcić ten czas, żebyśmy przez kolejne dziesiątki lat mieli doskonałą przestrzeń, z której będziemy dumni - tłumaczy Piotr Grzelak. - Przesunięcie przebudowy Drogi Królewskiej na rok 2019 daje nam jednocześnie dodatkowe możliwości jeśli chodzi o realizację innych inwestycji na Głównym Mieście. Remonty w tej części Gdańska wymagają planowania logistycznego, nie możemy przecież rozkopać wszystkich ulic na raz, ze względu na mieszkańców i ruch turystyczny. Dlatego, czekając na rozstrzygnięcie konkursu, najpierw przystąpimy do rewaloryzacji m.in. ul. Ogarnej i pierwszego etapu prac przy ul. Szerokiej.

Do 2020 roku zmodernizowane zostaną następujące ulice na Głównym Mieście (patrz mapa):

Urząd Miasta Gdańska

Planowane prace obejmą przebudowę infrastruktury podziemnej i położenie nowej nawierzchni dostosowanej do przestrzeni historycznej. Przebudowy dwóch najbardziej reprezentacyjnych i newralgicznych przestrzeni, czyli Drogi Królewskiej i Długiego Pobrzeża nastąpią jedna po drugiej, żeby uniknąć “rozkopania” najbardziej turystycznych miejsc jednocześnie.

Wiceprezydent Piotr Grzelak prezentuje plan najbliższych modernizacji ulic na terenie Głównego Miasta
Wiceprezydent Piotr Grzelak prezentuje plan najbliższych modernizacji ulic na terenie Głównego Miasta
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W jaki sposób, poza środkami z budżetu miasta, będą finansowane te remonty?

- Ponieważ inwestycje te są w dużej mierze związane z przebudową infrastruktury podziemnej, elementem współfinansowania będą środki z Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego - odpowiada wiceprezydent. - Liczymy również na ogłoszenie konkursów w Ministerstwie Kultury na projekty ochrony dziedzictwa narodowego, ale póki co ich nie ma.

Trudno jeszcze określić kiedy zostanie rozpisany konkurs na przygotowanie projektu architektonicznego przebudowy Drogi Królewskiej.

- Mimo, że temat jest już bardzo dobrze przepracowany, potrzebujemy trochę czasu na odpowiedzialne decyzje. Trzy miesiące to absolutne minimum, żeby dopracować szczegóły dotyczące konkursu, czy też zadbać o odpowiednich jurorów - podkreśla Małgorzata Kolesińska.

Gdańska Droga Królewska w deszczu, 17 marca 2017 r.
Gdańska Droga Królewska w deszczu, 17 marca 2017 r.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Ostatni duży remont Drogi Królewskiej miał miejsce na początku lat 70. ubiegłego wieku. Z nawierzchni usunięto wówczas tory tramwajowe i wyłożono ją granitowymi płytami. Dziś ta przestrzeń Gdańska jest w kiepskim stanie: płyty popękały, a powierzchnia ulicy pełna jest poprzecznych spadków. Wymieniane przy różnych okazjach fragmenty posadzki w niczym nie przypominają pierwotnego wzoru.

Ważną sprawą jest wygląd nowej nawierzchni, kształt i lokalizacja małej architektury, przywrócenie, bądź nie - drzew przy ul. Długiej. Drugą, niezbędną, najkosztowniejszą i najbardziej czasochłonną częścią przebudowy będzie wymiana instalacji podziemnych. Najstarsze rury instalacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. Wymienione muszą zostać wszystkie, tak samo - instalacja energetyczna. Konieczne będzie także wzmocnienie warstwy podbudowy nawierzchni.

Wizualizacja pierwszego z projektów w unieważnionym przetargu
Wizualizacja pierwszego z projektów w unieważnionym przetargu
Architekci Gzowski&Gzowski; Restudio

Wizualizacja drugiego z projektów w unieważnionym przetargu
Wizualizacja drugiego z projektów w unieważnionym przetargu
Palmett

Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
***