Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Komitet Rewitalizacji powołany. Coraz bliżej do pierwszych działań

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powołał w piątek, 13 października, członków Komitetu Rewitalizacji. W jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców, użytkowników i zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność społeczną. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się w ciągu 30 dni od jego powołania.  

A
A

Jednym z rewitalizowanych obszarów w Gdańsku będzie Biskupia Górka
Jednym z rewitalizowanych obszarów w Gdańsku będzie Biskupia Górka
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

W Gdańsku zaplanowano prace rewitalizacyjne w czterech obszarach: na Biskupiej Górce i Starym Chełmie, Dolnym Mieście i Placu Wałowym ze Starym Przedmieściem, na Oruni i w Nowym Porcie z Twierdzą Wisłoujście. Trwają już prace związane z przygotowaniem inwestycji zaplanowanych w projektach rewitalizacji. Ich zakres został określony głównie na podstawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, którzy od początku brali udział w planowaniu całego procesu. Zgodnie z założeniem, mają być oni nie tylko odbiorcami działań rewitalizacyjnych, ale przede wszystkim ich aktywnymi współuczestnikami.

Przejawem zaangażowania lokalnych społeczności w tym przedsięwzięciu jest ich udział w Komitecie Rewitalizacji. Zgodnie z założeniem, będzie to ciało doradcze Prezydenta Miasta Gdańska, które będzie opiniować wszystkie działania związane z rewitalizacją. Komitet ma stanowić forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami Gdańska.

Jego kadencja potrwa pięć lat, a posiedzenia będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Oficjalne stanowiska w danej kwestii będą wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska. Zgodnie z regulaminem, pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w ciągu 30 dni od jego powołania.

W wyniku otwartego naboru w skład Komitetu Rewitalizacji weszli:

 1. Krzysztof Królak - przedstawiciel mieszkańców Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem,

 2. Krzysztof Kosik - przedstawiciel mieszkańców Oruni,

 3. Dominika Ikonnikow - przedstawicielka mieszkańców Biskupiej Górki i Starego Chełma,

 4. Zdzisława Małolepsza - przedstawicielka mieszkańców Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście.

 5. Hanna Maria Mik - przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji,

 6. Aleksandra Strug - przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji,

 7. Katarzyna Werner - przedstawicielka mieszkańców Gminy Miasta Gdańska,

 8. Jakub Lejk - przedstawiciel mieszkańców Gminy Miasta Gdańska,

 9. Remigiusz Bystrek - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność gospodarczą,

 10. Beata Szałkowska - przedstawicielka podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność gospodarczą,

 11. Jacek Górski - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,

 12. Przemysław Kluz - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,

 13. Danuta Kozioł - przedstawicielka podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,

 14. Tomasz Larczyński - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną

Na członków Komitetu Rewitalizacji zostali również wyznaczeni przedstawiciele podmiotów wskazanych w ustawie o rewitalizacji:

 1. Wiesław Bielawski (Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji) – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska,

 2. Magdalena Chełstowska – przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

 3. Agnieszka Wróbel – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,

 4. Ewa Pielak – przedstawicielka Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska,

 5. Adam Nieroda – przedstawiciel Rady Miasta Gdańska,

 6. Natalia Ostrowska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Chełm,

 7. Andrzej Baj – przedstawiciel Rady Dzielnicy Letnica,

 8. Ewa Łapińska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Nowy Port,

 9. Ewa Patyk – przedstawicielka Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce,

 10. Ryszard Nowak – przedstawiciel Rady Dzielnicy Przeróbka,

 11. Magdalena Kamrowska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Śródmieście.

Więcej informacji na temat rewitalizowanych obszarów w Gdańsku można znaleźć na stronie Biura Rozwoju Gdańska.***