Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Będzie objazd historycznej Bramy Nizinnej - powstanie nowa droga

Niezwykle cenna dla miasta pod względem historycznym, architektonicznym oraz kulturowym Brama Nizinna pod koniec 2016 roku przeszła gruntowny remont konserwatorski i odzyskała swoją dawną świetność. Prace trwały ponad rok i kosztowały 4,5 mln zł. Teraz przyszedł czas na objazd, aby nie narażać zabytku na uszkodzenia spowodowane ruchem drogowym.

A
A
Brama Nizinna jest jedną z zabytkowych bram historycznego Gdańska
Brama Nizinna jest jedną z zabytkowych bram historycznego Gdańska
Fot. GZNK

O konieczności utworzenia objazdu historycznej Bramy Nizinnej, związanej z XVII w. systemem obronnym Gdańska, mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak pod koniec 2016 roku.

- Dzięki kompleksowym działaniom, najpierw konserwatorskim, a potem remontowym, Brama znów nabrała blasku. Nie możemy jednak na tym poprzestać, chcemy chronić zabytkowy obiekt przed niedogodnościami związanymi z ruchem drogowym. Dlatego przygotowujemy dokumentację techniczną dla organizacji ruchu wokół Bramy Nizinnej, tzw. objazdu Bramy.

Dokumentacja, o której wspominał wiceprezydent, jest już gotowa. Nowa droga, wraz z nowym obiektem mostowym, wybudowana zostanie w miejscu linii kolejowej. Ponadto zmodernizowana zostanie ulica Mostowa. Wystąpienie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej planowane jest jeszcze w tym roku. Po jej uzyskaniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji - w 2019 roku.

- Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców i przygotowujemy objazd historycznej Bramy Nizinnej. Mamy już gotową dokumentację techniczną - potwierdza Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki inwestycyjnej. - Prowadzimy rozmowy z inwestorem, który miałby wybudować części wspólne dróg. Do końca tego roku wystąpimy o wydanie decyzji ZRID (przyp. red. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), tak abyśmy w przyszłym roku mogli ogłosić przetarg i przystąpić do realizacji inwestycji.

Inwestor w przyszłości mógłby wybudować układ drogowy w ramach tzw. „umowy szesnastkowej”, zawieranej pomiędzy zarządcą dróg a deweloperem. Na jej podstawie inwestor realizujący projekt „niedrogowy” jest zobowiązany do budowy nowego układu drogowego, jego przebudowy, bądź finansowania - w sytuacji, gdy realizowana przez niego inwestycja wpływa na istniejący układ drogowy.

Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł. Dodatkowo, aby wybudować drogę w miejscu starej linii kolejowej konieczne jest wykupienie gruntu od PKP SA. Termin rozpoczęcia realizacji objazdu nie jest na razie znany.

***