Zobacz odnowiony Park Oruński [ZDJĘCIA Z DRONA]

W niedzielę, 3 grudnia, o godzinie 17.00 wielki moment w historii zabytkowego Parku Oruńskiego. To niezwykła chwila w życiu dzielnicy, ale też chyba całego Gdańska. O tej godzinie zostanie uroczyście otwarty odnowiony Park, a przy okazji odpalona będzie świąteczna choinka.

Zobacz odnowiony Park Oruński [ZDJĘCIA Z DRONA]
A
A
data publikacji: 28 listopada 2017 r.

Amfiteatr wybudowany w Parku Oruńskim
Amfiteatr wybudowany w Parku Oruńskim
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

Zakończył się właśnie, trwający nieco ponad rok, III etap rewaloryzacji Parku Oruńskiego. Tak, tak rewaloryzacji. Co rusz bowiem pojawiają się pytania, czy to właściwy termin. Słownikowa definicja rewaloryzacji, odnosząca się do zabytków oznacza przywrócenie dawnej wartości i dawnego wyglądu zaniedbanym obiektom, dziełom sztuki itp. I to właśnie ma miejsce w słynnym Parku Oruńskim.

Koszt inwestycji to 6,6 mln zł. Twórcy planów rewaloryzacyjnych nawiązują swoim projektem do planu z XIX wieku, który opublikował w swojej książce Hans Reichow, przedwojenny architekt niemiecki, znawca gdańskich ogrodów. 


Zobacz odnowiony Park Oruński


Jeszcze można spotkać tu ekipy remontowe, które nowym i starym obiektom nadają ostatni szlif. Są też jesienni spacerowicze, którym nie przeszkadza kapryśna listopadowa pogoda. Chcą zobaczyć zmiany jeszcze przed oficjalnym otwarciem.


Rewaloryzacja Parku Oruńskiego trwała ponad rok i kosztowała 6,6 mln zł.
Rewaloryzacja Parku Oruńskiego trwała ponad rok i kosztowała 6,6 mln zł.
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

Park Oruński, który zajmuje obecnie powierzchnię 11 hektarów, ma bogatą historię, której początki sięgają XVI wieku. Pod koniec XVIII stulecia park stanowił wspaniały zbiór rzadko spotykanych roślin. Sława tego ogrodu botanicznego wykraczała daleko poza granice miasta, a nawet kraju. Potem, poczynając od kampanii napoleońskiej, jego świetność podupadała. Teraz odzyskuje swój dawny blask.  


Zobacz też 
Stronę pośwęconą gdańskim parkom


Nowy amfiteatr, wyremontowana wozownia, nowe alejki i lampy przykuwają od razu uwagę, ale zakres prac był o wiele większy. 

Oto pełna lista prac:


1) Roboty drogowe:
 

- Roboty rozbiórkowe, 

- wykonanie ścieżek parkowych o nawierzchni z mieszanki optymalnej w obrzeżu betonowym, 

- wykonanie placów o nawierzchni z kostki granitowej, 

- wykonanie ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej, 

- wykonanie ścieżek gruntowych na terenie wzgórz parkowych, 

- wykonanie dróg serwisowych dla obsługi parku i dojazdowych do amfiteatru, 

- zakup, dostawa i montaż stojaków rowerowych.

- wykonanie warstwy wierzchniej nawierzchni mineralnej koloru rdzawego boiska do gry w bulle.


2) Roboty budowlane: 

- scena z widownią (amfiteatr), 

- remont wozowni, 

- altana parkowa, 

- ogrodzenie z bramami i furtkami. 


3) Mała architektura: 

- wyposażenie parku i wzgórz parkowych – ławki i kosze na śmieci. 


4) Roboty inżynieryjne: 

- renowacja mostu na ciągu pieszo jezdnym, 

- remont mostków na strumieniu szt. 2, 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez pomalowanie barier pomostów w


5) Sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna


6) Zagospodarowanie zieleni 


7) Oświetlenie i monitoring 


Wykonawca robót: PARK - M Poland Sp. z o.o. Stary Sącz


Więcej szczegółów dotyczących rewitalizacji Parku Oruńskiego i dokumentacja z przebiegu prac na stronie:

Dyrekcji Rozbudowy Miasta GdańskaMarek Wałuszko (0)
www.gdansk.pl
marek.waluszko@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Marek Wałuszko (0)
www.gdansk.pl
marek.waluszko@gdansk.pl
więcej tekstów autora