Cenniki - opłacanie ważności grobów

05.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, jako zarządca nad gdańskimi cmentarzami komunalnymi, przypomina o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności grobów. Dotyczy to osób mających groby swoich bliskich lub miejsca rezerwowe na cmentarzach komunalnych w Gdańsku.

Opłaty można uiszczać za pośrednictwem przelewu na konto:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o.o. ul. Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk

Santander Bank Polska S.A. nr konta bankowego 85 1090 1098 0000 0000 0901 5844

W tytule przelewu należy podać:

  1. imię i nazwisko zmarłego oraz datę jego śmierci
  2. imię i nazwisko płatnika oraz adres zamieszkania

Na podany adres płatnik otrzyma fakturę potwierdzającą przelew.

Opłaty można także uiszczać w biurach cmentarnych właściwych dla danego cmentarza oraz w biurze pogrzebowym P.P.U. „ZIELEŃ” sp. z o.o. w Gdańsku ul. Partyzantów 76 Gdańsk, gdzie można wnieść opłaty przedłużające ważność grobów na wszystkich gdańskich cmentarzach komunalnych.

 

CENNIKI OPŁAT

Przy pochówkach na nowych miejscach grzebalnych na cmentarzach komunalnych miasta Gdańska pobierane są następujące opłaty, będące sumą opłat jednostkowych: za miejsca i eksploatacyjnych
1. Cmentarz Łostowicki - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych
2707,00 zł
2. Cmentarze: Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych 3292,00 zł
3. Cmentarze: Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy,  Św. Franciszka, Sobieszewski - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych 2946,00 zł
4. Cmentarz Łostowicki - mały, grób ziemny urnowy 1716,00 zł
5. Cmentarze: Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego – mały grób ziemny urnowy, przeznaczony do pochówków tradycyjnych 2008,00 zł
6. Cmentarze: Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy, Św. Franciszka, Sobieszewski – mały grób ziemny urnowy 1835,00 zł
7. Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny 2572,00 zł
8. Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny 3947,00 zł
9.
Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości dwóch trumien 5425,00 zł
10.
Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości trzech trumien 6917,00 zł
11.
Łostowicki - nisza w kolumbarium 4002,00 zł
12.
Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych 270,00 zł

 

Opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu na okres 20 lat
1. Wszystkie cmentarze - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych
1489,00 zł
2. Cmentarz Łostowicki - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych 766,00 zł
3. Cmentarze: Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego - grób ziemny (mały) urnowy, przeznaczony do pochówków tradycyjnych 766,00 zł
4. Cmentarze: Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy, Św. Franciszka, Sobieszewski - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych 766,00 zł
5. Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny 1354,00 zł
6. Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny 2349,00 zł
7. Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości dwóch trumien 3480,00 zł
8. Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości trzech trumien 4610,00 zł
9.
Cmentarz Łostowicki - nisza w kolumbarium 1841,00 zł
10.
Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych 140,00 zł
 
Opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu na okres 10 lat
1. Wszystkie cmentarze - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych
831,50 zł
2. Cmentarz Łostowicki - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych 448,00 zł
3. Cmentarze: Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego - grób ziemny (mały) urnowy, przeznaczony do pochówków tradycyjnych 448,00 zł
4. Cmentarze: Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy, Św. Franciszka, Sobieszewski - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych 448,00 zł
5. Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny 764,00 zł
6. Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny 1261,50 zł
7. Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości dwóch trumien 1827,00 zł
8. Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości trzech trumien 2392,00 zł
9.
Cmentarz Łostowicki - nisza w kolumbarium 985,50 zł
10.
Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych 72,50 zł
 

informacja za GZDiZ