Poznaj gdańskie cmentarze

Na terenie Gdańska znajduje się 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha. Największy z nich - cmentarz Łostowicki zajmuje powierzchnię 50 ha, drugi co do wielkości Cmentarz Centralny „Srebrzysko” - 28 ha. Wg stanu wpisów do ksiąg cmentarnych liczba zmarłych pochowanych obecnie na gdańskich cmentarzach komunalnych wynosi ok 239 000 osób w 127.000 grobów.
03.11.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zapalone znicze na Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2021 roku na Cmentarzu Salvator Nowy
Zapalone znicze na Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2021 roku na Cmentarzu Salvator Nowy
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Od początku dziejów Gdańska, powstało i funkcjonowało w mieście około 100 cmentarzy. Jeszcze w okresie międzywojennym istniało w Gdańsku 47 cmentarzy, głównie parafialnych, ale również utrzymywanych przez miasto. Po II Wojnie Światowej, dokonana została komunalizacja prawie wszystkich istniejących w Gdańsku cmentarzy, a ich administrację i użytkowanie powierzono przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej. W 1946 roku zamknięto w Gdańsku 36 cmentarzy, a w 1956 roku ponowiono tą decyzję w stosunku do 13 cmentarzy.

W latach 1969-1970 szereg zamkniętych cmentarzy gdańskich zostało zlikwidowanych, usunięto nagrobki i elementy wystroju grobów, zachowując jedynie istniejące zadrzewienia, a po niwelacji, tereny pocmentarne zagospodarowano jako parki miejskie.

W latach 70. ubiegłego stulecia funkcjonowało w Gdańsku 8 cmentarzy komunalnych i 5 małych cmentarzy parafialnych, zajmujących łącznie powierzchnię około 55 ha. W tym czasie, rocznie grzebano w mieście około 3000 zmarłych, głównie na Cmentarzu Centralnym tzw. Cmentarzu „Srebrzysko”, założonym jako cmentarz miejski w 1924 roku.

Wobec wyczerpywania się wolnych miejsc grzebalnych na czynnych w tym czasie cmentarzach komunalnych, miasto podjęło działania inwestycyjne związane z budową nowego, „świeckiego” cmentarza komunalnego, w rejonie ul. Łostowickiej w Gdańsku. Pierwsza część tego cmentarza, którego budowę zaplanowano w kilku etapach, został oddany do użytku w 1979 roku. Przed oraz już po rozpoczęciu jego eksploatacji, zamknięte zostały do bieżącego chowania pozostałe czynne do tej pory cmentarze komunalne. Ostatni etap rozbudowy Cmentarza Łostowickiego rozpoczął się jesienią 2008 r.

Ostatecznie, po zaistniałych w końcu lat 70. ubiegłego wieku zmianach w zakresie eksploatacji cmentarzy komunalnych w Gdańsku, około 50 procent z ogólnej ilości 3.900 bieżących pochówków rocznie dokonywanych jest na kwaterach bieżącego chowania na Cmentarzu Łostowickim, pozostałe zaś jako dochowania do istniejących grobów i do miejsc rezerwowych na istniejących ośmiu zamkniętych już do bieżącego chowania zmarłych cmentarzach: Centralnym „Srebrzysko”, Garnizonowym, Oliwskim, Salvator Nowy, Sobieszewskim, Św. Jadwigi, Św. Franciszka, Św. Ignacego.

Na terenie Gdańska znajdują się aktualnie dwa kolumbaria (ściana pamięci, która pełni funkcję grobowca, wyposażona w nisze, w których umieszcza się urny): na Cmentarzu Łostowickim oraz przy Cmentarzu Centralnym "Srebrzysko".

za GZDiZ

POZNAJCIE GDAŃSKIE CMENTARZE KOMUNALNE:

Cmentarz Centralny "Srebrzysko"

Cmentarz Łostowicki

Cmentarz Garnizonowy

Cmentarz Oliwski

Cmentarz św. Franciszka

Cmentarz Salvator Nowy

Cmentarz św. Ignacego

Cmentarz św. Jadwigi

Cmentarz Sobieszewski