PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Przymorze Małe
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Przymorze Małe
Powierzchnia: 2,27 km2
Liczba ludności: 15123 osób
Gęstość zaludnienia: 6662 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I
tel. 58 556 32 30, 58 553 47 60
ul. Gospody 2c
Kierownik Referatu – Paweł Zabrocki
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku
tel. 58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł. insp. Dariusz Janicki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Przymorze Małe
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Mickun Marcin

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Łapińska Maria

 • Członek Zarządu
  Hodorowicz Kamil, Widźgowski Kazimierz
   
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Kowalczyk Andrzej

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Kwacz  Dorota

 • Czarzasta Anna
 • Grandzicka Justyna
 • Hornung Krzysztof
 • Labenz Agnieszka
 • Lewko Przemysław
 • Szczepański Adam
 • Sztark Urszula
 • Urbańska Justyna
 • Wulnikowska Teresa
Kontakt

Siedziba 
ul. Generała Bora Komorowskiego 15, 80-377 Gdańsk

Telefon:
(58) 573-59-96

E-mail: 
rada@przymorzemale.com.pl
przymorzemale@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.przymorzemale.com.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Przymorze Małe 

Dyżury
każda środa 12:00-13:00 oraz 18:00-19:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Przymorze Małe

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Przymorze Małe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
p male mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Przymorze Małe wchodzi w skład jednostki urbanistycznej Oliwa. Znajduje się na dolnym tarasie pomiędzy linią kolejową PKP-SKM a ulicami Chłopską, Rzeczypospolitej i Hynka. Struktura funkcjonalno-przestrzenna jest zróżnicowana. Dominują tu założenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej z okresu modernizmu.

Za dobro kultury współczesnej uznano zespół osiedla mieszkaniowego Przymorze Małe wraz z kościołem NMP Królowej Różańca Świętego, zwanym „okrąglakiem”, za wyróżniającą się świadomą kompozycję urbanistyczną i jednolity charakter architektoniczny. W rejonie skrzyżowania ul. Kołobrzeskiej i Krynickiej wykształciły się centra usługowe (w tym kompleks Arkońska Business) wchodzące w skład Centralnego Pasma Usługowego. Północna część obszaru znajduje się w zasięgu korytarza Potoku Oliwskiego z pasem zieleni rekreacyjnej wzdłuż potoku i zabudową jednorodzinną w bezpośrednim sąsiedztwie. Wzdłuż południowej granicy rozciągają się tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” i „Przymorze”.


Kierunki rozwoju

Na obszarze w rejonie ulic Hynka i Kołobrzeskiej wchodzącym w skład Centralnego Pasma Usługowego przewiduje się intensyfikację wykorzystania terenów dotąd niezainwestowanych (tereny ogrodów działkowych wzdłuż ulicy Hynka) oraz zainwestowanych ekstensywnie. Rozwój strefy usługowej i mieszkaniowo-usługowej będzie postępował głównie poprzez kreację, rozbudowę, łączenie i poprawę jakości przestrzeni publicznych odpowiadających pełnionym funkcjom. Przewiduje się dalszy rozwój usługowego ośrodka wspomagającego na Przymorzu z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi.


Środowisko

obszary i obiekty objęte ochroną:

 • 5 pomników przyrody

tereny wskazane do ochrony:

 • brak


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 36,1


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Wzdłuż północnej granicy biegnie odcinek Potoku Oliwskiego ze zbiornikiem retencyjnym Nr 4. Odwodnienie realizowane grawitacyjną siecią kanalizacji deszczowej.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl