PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Miasto Gdańsk od wielu lat zainteresowane jest formułą partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji zadań publicznych. Szczególnie interesujące, wobec ograniczonych środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje są projekty PPP w trybie ustawy koncesyjnej oraz przedsięwzięcia pozwalające na wynagrodzenie partnera w formie innej niż pieniężna.

Pierwszym przedsięwzięciem koncesyjnym Gminy Miasta Gdańska była realizowana w 2013 r. „Budowa kolumbariów na gdańskich cmentarzach komunalnych”. Już wcześniej, w 2012 r. we współpracy z sektorem prywatnym miasto Gdańsk powołało spółkę rewitalizacyjną „Forum Gdańsk” Sp. z o.o., która zajmowała się rewitalizacją Targu Siennego i Targu Rakowego w celu stworzenia wielofunkcyjnego kompleksu urbanistycznego. W roku 2015 Miasto podpisało umowę na „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku". W listopadzie 2019 r. podpisano również umowę dotyczącą przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku".  

W 2023 roku prowadzone są 2 postępowania o zawarcie umów partnerstwa publiczno-prywatnego dla projektów: "Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko" oraz "Nowy Port 2030+"

Niezależnie od działań podejmowanych przez Gminę Miasto Gdańsk również spółki miejskie podejmują się realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, czego przykładem jest zawarta w 2018 r. umowa dla projektu: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (spalarnia)- Port Czystej Energii” prowadzony przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.