Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ul. Nowy Świat gotowa, obok powstał nowy zbiornik Osowa II

Zakończyła się ważna drogowa inwestycja, która na pewno poprawi komunikację w rejonie dzielnicy Osowa. Za 25 mln zł zbudowano 1,6-kilometrowy odcinek ul. Nowy Świat. W ramach tego samego zadania oddany też został do użytku zbiornik retencyjny Osowa II.

A
A
Nowa ul. Nowy Świat, obok zbiornik retencyjny Osowa II
Nowa ul. Nowy Świat, obok zbiornik retencyjny Osowa II
mat. DRMG


Budowę w imieniu Miasta prowadziła Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Cała inwestycja łączy w sobie zarówno sprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jak i funkcje komunikacyjne. Nowopowstały zbiornik retencyjny Osowa II ma pojemność 15 tys. m3. Tak jak inne podobne obiekty teren wokół niego został zagospodarowany, dzięki czemu pełni on również rolę rekreacyjno-wypoczynkową. Dookoła niego powstała oświetlona ścieżka z elementami małej architektury, posadzono też roślinność. Jest to już 52 zbiornik retencyjny w Gdańsku.

Zobacz jak wygląda nowa inwestycja:


W ramach tej samej inwestycji zbudowana została również ulica Nowy Świat, na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa, o długości ok. 1600 m. Droga jest jednojezdniowa, po jednym pasie w każdą stronę, uwzględniająca ruch rowerowy przy zewnętrznej krawędzi jezdni. Ponadto w ulicy Zeusa poprowadzona została kanalizacja deszczowa.

Czytaj też: Zbiorniki retencyjne. Jesienne piękno obiektów inżynierskich


Koszt całej inwestycji wyniósł niecałe 25 mln złotych. Wykonawcą prac była firma Skanska, a zadanie było elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” (całkowita wartość ponad 131 mln zł). Projekt dofinansowany w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Pełny zakres prac:


1) roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich branż;
2) zbiornik retencyjny z robotami towarzyszącymi;
3) budowa kanalizacji deszczowej;
4) sieć wodociągową;
5) sieć kanalizacji sanitarnej;
6) sieć gazową;
7) drogę;
8) zieleń;
9) organizację ruchu na czas budowy;
10) docelową organizację ruchu;
11) oświetlenie, kanał technologiczny;
12) usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi;
13) roboty teletechniczne;
14) małą architekturę

***