PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Henryk Bajduszewski (1924-2022)

Henryk Bajduszewski (1924-2022)
Henryk Bajduszewski, weteran walk o niepodległość, zaangażowany społecznik, zmarł 18 września 2022 roku w wieku 98 lat. Z Gdańskiem, w którym zamieszkał w 1949 roku, związał większość swego życia. Jako prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku zawsze obecny podczas gdańskich uroczystości patriotycznych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Henryk Bajduszewski (1924-2022)
Henryk Bajduszewski (1924-2022)
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Kiedy wybuchła II wojna światowa, Henryk Bajduszewski miał zaledwie 15 lat - urodził się 19 stycznia 1924 roku w Bydgoszczy, ale młodość - czasy szkolne, spędził w Toruniu, we wrześniu 1939 roku rozpocząłby III klasę gimnazjum. W 1943 roku, mimo oporu, został powołany do Wehrmachtu i wysłany na szkolenie wojskowe do północnej Francji, a później na wybrzeże Morza Śródziemnego, gdzie budował umocnienia obronne.

Ostatnia droga weterana - kpt. Henryk Bajduszewski spoczął na Cmentarzu Srebrzysko

Po lądowaniu w Normandii w czerwcu 1944, alianci przeprowadzili inwazję również na Lazurowym Wybrzeżu. Podczas walk wojsk hitlerowskich z amerykańskimi, Henryk Bajduszewski z czterema kolegami poddali się aliantom, mówiąc że są Polakami. Statkiem handlowym dopłynęli do Neapolu, skąd udało mi się trafić do Wojska Polskiego. Walczył w II Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Do Gdańska przypłynął z Anglii w grudniu 1946 roku, tak wspominał ten moment podczas swoich ostatnich urodzin. Wówczas jeszcze w Gdańsku nie został - prosto z portu pojechał do rodzinnego Torunia, a stamtąd - do rejonowego Urzędu Telefoniczno-Telegraficznego w Poznaniu, skąd w 1949 roku został przeniesiony do Gdańska, gdzie pracował przy odbudowie i rozbudowie urządzeń łączności. 

Przesłanie Henryka Bajduszewskiego i ostatnie publiczne wystąpienie

Wówczas już został w Gdańsku na stałe. Ukończył studia w 1955 roku w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej przy Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym. Tak rozpoczęła się jego kariera zawodowa - był m.in. kierownikiem Pracowni Elektrycznej i Teletechnicznej w Technikum Łączności w Gdańsku, pełnomocnikiem dyrektora Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Gdańsku, wreszcie dyrektorem Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych. W 1966 roku został powołany na prezesa Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (członkiem był od 1956 roku) - tę funkcję pełnił do 1979 roku. W 1999 roku decyzją Walnego Zjazdu Delegatów SEP za swoją pracę i zasługi w stowarzyszeniu uzyskał tytuł Członka Honorowego.

„Żeby Polska była wolna”. 98. urodziny Henryka Bajduszewskiego

Od 2013 roku, aż do końca swych dni Henryk Bajduszewski był prezesem Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku, a także zarządu głównego tego związku w Warszawie. 

Henryk Bajduszewski zmarł 18 września 2022 roku. 

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl