PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: "Place zabaw i zielone skwery Oliwy".

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 642 041 zł
szczegóły
Derdowskiego 10 80-315 Gdańsk
dzielnica: Oliwa
Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Husa i Derdowskiego

Ogólnodostępny teren rekreacyjny ze strefą parkową, placem zabaw i urządzeniami do ćwiczeń pod chmurką zbudowano na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, u zbiegu ulic Husa i Derdowskiego. Inwestycja z programu „Place zabaw i zielone skwery Oliwy” została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

 

Inwestycja obejmowała

▪ budowę strefy parkowej z ciągami komunikacyjnymi

▪ budowę siłowni plenerowej wraz z urządzeniami

▪ przebudowę placu zabaw wraz z zainstalowaniem nowych urządzeń

▪ budowę ogrodzeń

▪ wyposażenie terenu w parkowe elementy małej architektury

▪ prace pielęgnacyjne terenów zielonych, w tym wycinki i przecinki pielęgnacyjne, zabezpieczenie drzew i nasadzenia, odtworzenie elementów środowiska.

 

„Place zabaw i zielone skwery Oliwy” to projekt mający na celu zbudowanie miejsc odpoczynku i relaksu dla mieszkańców Oliwy – dzieci, rodzin i seniorów. Wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego 2016 zakładały:

▪ rozbudowę placu zabaw, stworzenie siłowni na świeżym powietrzu i zielonego skweru przy ul. Husa

▪ zagospodarowanie zieleni na placu przy ul. Drzymały

▪ budowę placu zabaw na zieleńcu przy ul. Żeromskiego

▪ budowę placu zabaw przy ul. Kanapariusza, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Oliwskiego.

 

Ze względu na długotrwały proces związany z pozyskiwaniem dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych realizacja powyższego projektu została przeprowadzona etapowo w podziale na zadania:

▪ remont nawierzchni asfaltowej dla ułożenia nawierzchni poliuretanowej boiska szkolnego przy ul. Kanapariusza

▪ zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały

▪ zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic Żeromskiego, Stwosza i Grottgera

▪ zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Husa i Derdowskiego.

 

Teren przed realizacją zadania

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego

Teren po wykonaniu zagospodarowania

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego

fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2017
  • Zakończenie: 2018
Koszt:642 041 zł
  • Miasto Gdańsk: 562 791 zł
  • Budżet Obywatelski: 79 250 zł
Zakres realizacji
Więcej z kategorii: Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!