PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Orłowska II

W ramach zadania zagospodarowano teren przy zbiorniku Orłowska II celem stworzenia miejsc dających możliwość aktywnej rekreacji i wypoczynku na powietrzu.

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Orłowska II
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 240 773 zł
szczegóły
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Orłowska II umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres rzeczowy zagospodarowania zbiornika Orłowska II obejmował: 

  • poszerzenie skarpy wokół zbiornika dla uformowania terenu pod urządzenia,
  • dostawę i montaż urządzeń do rekreacji na ścieżce zdrowia,
  • wykonanie nawierzchni żwirowej na ścieżce zdrowia,
  • wykonanie schodów terenowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i wózków,
  • wykonanie nasadzeń roślinnych, 
  • wyposażenie terenu w elementy małej architektury. 

 

Widok po zakończeniu realizacji inwestycji

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Orłowska II


 

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Orłowska II


 

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Orłowska II


 

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Orłowska II


 

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2015
  • Zakończenie: 2015
Koszt:240 773 zł
  • Miasto Gdańsk: 240 773 zł
Więcej z kategorii: Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!