PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym nr 8 na Potoku Oliwskim w Gdańsku

W wyniku realizacji zadania powstał nowy plac zabaw z wyposażeniem, ścieżka zdrowia, siłownia pod chmurką, wykonane zostały nowe nasadzenia, a tereny rekreacyjne zostały ogrodzone i przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym nr 8 na Potoku Oliwskim w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 240 773 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Oliwa
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym nr 8 na Potoku Oliwskim w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach zadania zagospodarowano teren przy zbiorniku celem stworzenia miejsc dających możliwość aktywnej rekreacji i wypoczynku na powietrzu. Zakres rzeczowy zagospodarowania zbiornika nr 8 na Potoku Oliwskim obejmował:

  • dostawę i montaż urządzeń placu zabaw wraz z ogrodzeniem,
  • wykonanie placu zabaw oraz siłowni, 
  • wyposażenie terenu w elementy małej architektury, 
  • wykonanie nasadzeń roślinnych. 

 

Widok przed realizacją inwestycji

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym nr 8 na Potoku Oliwskim w Gdańsku

 

Widok po zakończeniu realizacji inwestycji

 

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym nr 8 na Potoku Oliwskim w Gdańsku


 

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym nr 8 na Potoku Oliwskim w Gdańsku


 

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym nr 8 na Potoku Oliwskim w Gdańsku

  •  
Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2015
  • Zakończenie: 2015
Koszt:240 773 zł
  • Miasto Gdańsk: 240 773 zł
Więcej z kategorii: Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!