PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Nowiec II

W wyniku realizacji zadania powstał nowy plac zabaw z wyposażeniem, ścieżka zdrowia, siłownia pod chmurką, wykonane zostały nowe nasadzenia, a tereny rekreacyjne zostały ogrodzone i przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Nowiec II
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 240 773 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Piecki-Migowo
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Nowiec II umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Realizacja projektu miała na celu, stworzenie miejsc dających możliwość aktywnej rekreacji i wypoczynku na powietrzu. Zakres rzeczowy zagospodarowania zbiornika Nowiec II obejmował:

  • dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych placu zabaw, 
  • wykonanie ogrodzenia systemowego placu zabaw, 
  • wykonanie nawierzchni żwirowej oraz dostawa i montaż urządzeń na ścieżce zdrowia, 
  • wyposażenie terenu w elementy małej architektury, 
  • odgrodzenie terenu od strony dróg barierami, 
  • wykonanie nasadzeń roślinnych. 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2015
  • Zakończenie: 2015
Koszt:240 773 zł
  • Miasto Gdańsk: 240 773 zł
Więcej z kategorii: Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!