PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku

W ramach zadania zagospodarowano teren przy Przedszkolu nr 23 przy ul. Wolności 26.

Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 080 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Nowy Port
Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres zadania obejował: 

 • wykonanie izolacji pionowych i poziomach ścian fundamentowych budynku i budowli towarzyszących; 
 • wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku i ze studni doświetlających do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; 
 • przebudowę gniazda wodomierzowego w celu rozdzielenia instalacji wody użytkowej i wody do celów p.poż.; 
 • wymianę i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz z kamienia brukowego; 
 • wymianę i remont ogrodzenia z siatki oraz renowacji i izolacji murowanego ogrodzenia frontowego; 
 • budowę piaskownicy; 
 • wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw; 
 • dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury,
 • zagospodarowanie zieleni.

 

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

zagospodarowaliśmy teren przy przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku

Fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG

 

Widok po zakończeniu realizacji inwestycji

Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku

Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku

Fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2017
Koszt:1 080 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 080 000 zł
Więcej z kategorii: Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!