PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zagospodarowanie terenów zieleni w Kokoszkach

We współpracy z Radą Dzielnicy Kokoszki wykonano nowe oraz uzupełniono istniejące nasadzenia roślinności na terenach zielonych przy ul. Azaliowej i ul. Goplańskiej oraz przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Budowlanych.

Zagospodarowanie terenów zieleni w Kokoszkach
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 201 214 zł
szczegóły
Azaliowa, Goplańska, Budowlanych Gdańsk
dzielnica: Kokoszki
Zagospodarowanie terenów zieleni w Kokoszkach umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

W ramach zagospodarowania terenów zielonych w Kokoszkach, wspólnie z Radą Dzielnicy na zieleńcu przy ul. Azaliowej uzupełniono istniejące nasadzenia roślin nowymi. Posadzonych zostało 100 sztuk azalii czterech gatunków oraz dodatkowo zamontowana tam została huśtawka dla dorosłych. Z kolei teren przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Budowlanych obsadzony został 436 sztukami krzewów, bylin i traw ozdobnych. Ponadto na terenie zieleni przy ul. Goplańskiej ustawiona została nowa huśtawka dla dorosłych. 

Dzięki przeprowadzonym pracom ogrodniczym zieleńce w Kokoszkach zyskały nowe nasadzenia roślin poprawiających estetykę terenu. Montaż nowych urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury zwiększył możliwości do spędzenia wolnego czasu i wypoczynku na świeżym powietrzu dla osób dorosłych. 

 

Zbiornik retencyjny przy ul. Budowlanych

Na zdjęciu widoczna jest panorama zbiornika retencyjnego przy ul. Budowlanych z widocznymi po bokach terenami zielonymi

fot. google street view

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2020
  • Zakończenie: 2020
Koszt:201 214 zł
  • Miasto Gdańsk: 163 616 zł
  • Lokalne inicjatywy: 37 598 zł
Więcej z kategorii: Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!