PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Kochanowskiego

W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię chodnika wzdłuż ulicy Kochanowskiego od ulicy Mickiewicza do ulicy Kościuszki. Remont objął chodniki po obu stronach ulicy na odcinkach ok. 500 m.

Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Kochanowskiego
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 606 359 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Wrzeszcz Dolny
Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Kochanowskiego umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Realizacja zadania polegała na wymianie zniszczonych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50 cm, na nowe płytki betonowe o wymiarach 30x30 cm. Łączna długość wyremontowanej nawierzchni, to ok. 1000 m. Prace prowadzone były etapowo, by zminimalizować utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym.

Zakres zadania:

- usunięcie zniszczonej nawierzchni, wykonanie podbudowy pod nowy chodnik, ułożenie nowych płytek betonowych

- ustawienie nowych krawężników, uzupełnienie nawierzchni jezdni w strefie przykrawężnikowej

- uporządkowanie terenów zielonych wokół inwestycji i wysianie trawy

 

Widok przed i po wykonaniu imwestycji

Zdjęcie pokazuje widok chodnika przed i po remoncie nawierzchni

fot. GZDiZ

 

Widok przed i po wykonaniu imwestycji

Zdjęcie przedstawia widok chodnika przed i po remoncie chodnika

fot. GZDiZ

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2022
  • Zakończenie: 2022
Koszt:606 359 zł
    Więcej z kategorii: Chodniki

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!