PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wymiana nawierzchni chodnika na fragmencie ul. Trakt Konny

W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię chodnika na 150-metrowym odcinku ul. Trakt Konny.

Wymiana nawierzchni chodnika na fragmencie ul. Trakt Konny
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 147 045 zł
szczegóły
Trakt Konny Gdańsk
dzielnica: Aniołki
Wymiana nawierzchni chodnika na fragmencie ul. Trakt Konny umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Prace modernizacyjne objęły zasięgiem odcinek chodnika od Centrum Onkologii do skrzyżowania z ul. Traugutta. Polegały na wymianie wysłużonych i zniszczonych płytek betonowych na nowe. Dzięki temu zachowana została ciągłość jednolitego podłoża chodnikowego na całej długości drogi. Na remontowanym odcinku ustawiono ponownie bariery zabezpieczające i słupki blokujące. W trakcie trwania inwestycji jezdnia została zawężona, by ruch pieszy przenieść na prawy pas jezdni. Ruch kołowy odbywał się w tym czasie lewym pasem ulicy.

 

Nowy chodnik na ul. Trakt Konny 

Zdjęcie przedstawia nową nawierzchnię chodnika na ulicy Trakt Konny.

fot. GZDiZ

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2023
  • Zakończenie: 2023
Koszt:147 045 zł
  • Miasto Gdańsk: 147 045 zł
Zakres realizacji
Więcej z kategorii: Chodniki

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!