PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wsparcie budowy jednostki Straży Pożarnej przy ul. Jabłoniowej

W wyniku inwestycji wybudowano strażnicę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 wraz z wyposażeniem. Wykonano również drogi i place manewrowe.

Wsparcie budowy jednostki Straży Pożarnej przy ul. Jabłoniowej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 6 166 275 zł
szczegóły
Jabłoniowa 2 80-001 Gdańsk
Wsparcie budowy jednostki Straży Pożarnej przy ul. Jabłoniowej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Celem budowy nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 w Gdańsku Ujeścisko było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w obszarze Gdańska – Południe.

Obszar ten charakteryzuje się  intensywnym rozwojem budownictwa wielorodzinnego  oraz jednorodzinnego. W tym rejonie Gdańska występuje również systematyczny wzrost zaplecza handlowo usługowego, jak i ogólnej infrastruktury. Do czasu realizacji inwestycji,  w tej części miasta nie funkcjonowała żadna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  Państwowej Straży Pożarnej.  Najbliższe jednostki  zlokalizowane są w dzielnicach Gdańsk-Śródmieście i Gdańsk-Orunia. Skutkiem dużego natężenie ruchu na istniejących ciągach komunikacyjnych, samochody ratowniczo-gaśnicze Straży Pożarnej miały problemy z dojazdem do dzielnicy Gdańsk-Południe w wymaganym czasie.

W ramach inwestycji wykonano:

  • sieci wodociągowe oraz kanalizację sanitarną wraz z przyłączami,
  • drogi i place manewrowe,
  • drogi łączące teren JRG z ul. Śliwkową wraz z zabezpieczeniem skarpy  i systemem odwodnienia,
  • dokonano zakupu wyposażenia JRG tj. sprzętu teleinformatycznego, wyposażenia kuchni, wyposażenia warsztatu, częściowe wyposażenie pomieszczeń socjalnych i biurowych,
  • stanowiska do szkolenia i egzaminowania psów ratowniczych,
  • wybudowano budynek strażnicy.

 

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2013
  • Zakończenie: 2016
Koszt:6 166 275 zł
  • Miasto Gdańsk: 725 760 zł
  • Budżet Państwa: 5 440 515 zł
Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!