PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Utwardzenie pobocza przy ul. Traugutta

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie pobocza przy ul. Traugutta na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem prowadzącym do ul. Smoluchowskiego do posesji przy ul. Traugutta 11.

Utwardzenie pobocza przy ul. Traugutta
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 103 642 zł
szczegóły
Utwardzenie pobocza przy ul. Traugutta umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Realizacja zadania polegała na wykonaniu koryta w gruncie i przygotowaniu terenu pod nową nawierzchnię. Wykonano podsypkę piaskową i ułożono na niej płyty betonowe typu MEBA. Dzięki realizacji tego zadania, w miejscu wyeksploatowanego pobocza utworzono nowe utwardzone miejsca postojowe. Poprawie uległ sposób parkowania pojazdów, co spowodowało również poprawę komfortu komunikacji pieszo-jezdnej na wyremontowanym 70 m odcinku drogi.

 

Zakres zadania:

- wykonanie koryta w gruncie pod nawierzchnię i podsypki piaskowej

- ułożenie nowych płyt betonowych typy MEBA

- ustawienie nowych krawężników, uzupełnienie nawierzchni jezdni w strefie przykrawężnikowej

 

Widok pobocza przed i po wykonaniu inwestycji

Zdjęcie przedstawia widok pobocza przed i po wykonaniu oinwestycji

fot. GZDiZ

 

Widok miejsc postojowych przed i po wykonaniu inwestycji.

Widok przedstawia widok miejsc postojowych przed i po wykonaniu inwestycji

fot. GZDiZ

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2022
  • Zakończenie: 2022
Koszt:103 642 zł
  • Miasto Gdańsk: 103 642 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!