PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej.

Celem inwestycji było ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację i regulację instalacji grzewczej, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej.
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 8 000 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Piecki-Migowo
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej. umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres zadania obejmował m.in.:

 wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych od poziomu terenu do 1,5 m poniżej poziomu gruntu w częściach nieprzylegających do zrealizowanego dziedzińca i placu apelowego

 • - demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie ich do budynku
  - wymiana instalacji odgromowych i ułożenie bednarki
  - wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na LED
  - wymiana rynien, rur spustowych i opierzeni
  - wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych do wys. 3,0m powyżej terenu
  - odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach zewnętrznych i wewnętrznych oraz prace towarzyszące
  - wykonanie platformy schodowej dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu w bloku ”A”
  - wykonanie oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku
  - wykonanie zasilania centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej
  - wymiana instalacji odgromowej i uziomu otokowego
  - ukrycie instalacji ułożonych na elewacji pod warstwę ocieplenia
  - wykonanie zasilania dla windy schodowej dla niepełnosprawnych
  - wykonanie instalacji grzewczej m.inn.:
  • modernizacja instalacji c.o – wymiana przewodów, grzejników oraz armatury
  • demontaż istniejących rurociągów c.o. i c.t. oraz części elementów grzejnych wraz z armaturą towarzyszącą,
  • montaż nowych rurociągów, stalowych ocynkowanych zewnętrznie, ,
  • montaż zaprojektowanych grzejników wraz z armaturą towarzyszącą,
  • regulację instalacji poprzez zastosowanie zaworów regulacyjnych i równoważących.
  - wykonanie wentylacji mechanicznej dla Sali gimnastycznej m.inn.:
  • modernizacja instalacji wentylacji w sali sportowej - wymiana centrali wentylacyjnej oraz kanałów
  • doprowadzenia zasilania do centrali wentylacyjnej
  • demontaż istniejących wentylatorów nawiewnych oraz wywiewnych starego typu zlokalizowanych w wentylatorowni
  • demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych obsługujących salę gimnastyczną
  - przebudowa instalacji wodociągowej
 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, w częściach nieprzylegających do zrealizowanego dziedzińca i placu apelowego
  - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w częściach przylegających do zrealizowanego dziedzińca i placu apelowego (w sekcji B szkoły)
  - wykonanie ocieplenia stropodachów wentylowanych
  - wykonanie ocieplenia dachu płaskiego nad salą gimnastyczną
  - wymiana okien niewymienionych oraz luksfer na rzecz innych rozwiązań architektonicznych (zamurowanie luksferów)
  - wymiana drzwi zewnętrznych niewymienionych

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej.

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej.

fot. Krzysztof Wojciechowski/DRMG

Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2021
 • Zakończenie: 2023
Koszt:8 000 000 zł
  Zakres realizacji
  Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

  Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!