PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Termomodenizacja Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej zakończona

Zakończyliśmy prace związane z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej.

Termomodenizacja Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej zakończona
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 2 000 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Wrzeszcz Górny
Termomodenizacja Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej zakończona umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

oza pracami związanymi z dociepleniem budynku wykonane zostaną roboty instalacyjne, elektryczne i sanitarne. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Roboty rozbiórkowe.

2) Roboty budowlano–montażowe.

3) Prace towarzyszące i odtworzeniowe.

4) Roboty instalacyjne – elektryczne.

5) Roboty instalacyjne towarzyszące – sanitarne.

Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta

Koszt: ok. 2,1 mln zł

Termin: lipiec 2022 - lipiec 2023 r.

Zadanie było realizowane w ramach projektu pn. „G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska –w latach 2017-2020”,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,•współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Widok po zakończeniu realizacji:

Termomodenizacja Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej zakończona

Termomodenizacja Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej zakończona

Termomodenizacja Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej zakończona

fot. Krzysztof Wojciechowski/DRMG

 

 

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2022
  • Zakończenie: 2023
Koszt:2 000 000 zł
    Zakres realizacji
    Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!