PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szkoła Marzeń – remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG nr 20) w Gdańsku

Nowy dziedziniec szkolny i plac apelowy zyskały Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 27, które dzielą budynek przy ul. Gojawiczyńskiej 10. Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015.

Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku

Szkoła Marzeń – remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG nr 20) w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 591 630 zł
szczegóły
Gojawiczyńskiej 10 Gdańsk
dzielnica: Piecki-Migowo
Szkoła Marzeń – remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG nr 20) w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Szkoła Marzeń, czyli remont w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20

Nowy dziedziniec szkolny i plac apelowy zyskały Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 27, które dzielą budynek przy ul. Gojawiczyńskiej 10. Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015.

Zakres prac obejmował wykonanie bramy i bramki wjazdowej wraz z nową nawierzchnią do schodów. Dodatkowo, przed głównym wejściem do szkoły, wymieniona została nawierzchnia (łącznie ze schodami) oraz zamontowano dwie bramki wraz ze zjazdem dla wózków. Wymieniono także nawierzchnię pomiędzy budynkami szkoły oraz drzwi ewakuacyjne. Po reformie obiekt zajmuje Szkoła Podstawowa nr 1, w placówce uczy się ponad 1100 dzieci.

Zakres inwestycji obejmował m.in.

▪ zewnętrzne roboty budowlane: rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych i wykonanie na nowym podłożu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kamiennej granitowej, żwirowej, zrębków ogrodowych, a także utworzenie lub odtworzenie trawników oraz nawierzchni z płytek betonowych pochylni przy budynku świetlicy i żelbetowej niecki fontanny posadzkowej

▪ roboty elektryczne: wykonanie instalacji oświetlenia terenu i oświetlenia fontanny

▪ roboty sanitarne: przebudowa kanalizacji deszczowej, odwadniającej oraz przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły

▪ dostawę i montaż urządzeń technologicznych fontanny wraz z automatyką

▪ dostawę i montaż: masztów flagowych, ławek stalowo-drewnianych, stołów stalowo-drewnianych oraz koszy na śmieci.

Widok przed realizacją inwestycji

widok ze schodów na  budynek szkoły przed remontem

Widok po realizacji inwestycji

widok na zmodernizowany plac, chodniok przed wejściem do szkoły

 

 

 

 

 

fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2015
  • Zakończenie: 2015
Koszt:591 630 zł
  • Miasto Gdańsk: 91 630 zł
  • Budżet Obywatelski: 500 000 zł
Zakres realizacji
Inne projekty w ramach:
Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku
Więcej z kategorii: Szkoły podstawowe

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!