PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza

Celem rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza było zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnych. W ramach projektu przebudowano ulicę Wajdeloty i przeprowadzono remont budynków mieszkalnych. Prowadzone były również działania społeczne skierowane do mieszkańców Dolnego Wrzeszcza.

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 8 762 082 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Wrzeszcz Dolny
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Przedmiotem Projektu ”Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku” były trzy zadania inwestycyjne oraz dwa działania społeczne. Prace budowlane i działania społeczne prowadzone były w dzielnicy Dolny Wrzeszcz w obrębie ulic: Wajdeloty, Konrada Wallenroda, Grażyny i Aldony.

Zadania inwestycyjne obejmowały:

1. Przebudowę ulicy Wajdeloty oraz fragmentów ulic przyległych: Konrada Wallenroda, Grażyny i Aldony położonych pomiędzy ulicą Wajdeloty, a Potokiem Strzyży wraz z infrastrukturą techniczną, łącznie z budową Kanału Ulgi dla Potoku Strzyży pod ulicą Wajdeloty.

Głównym założeniem projektu było odtworzenie zabytkowego charakteru ul. Wajdeloty. W związku z tym ograniczono oraz uspokojono natężenia ruchu kołowego z zachowaniem zmniejszonej liczby miejsc postojowych. Dzięki wprowadzeniu jednego kierunku ruchu kołowego i zmniejszeniu szerokości jezdni poszerzono chodniki. Wykonane nasadzenia pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale też klimatyczną i sanitarną. Nadają ulicy regularny i harmonijny charakter.

2. Przebudowę i modernizację elementów 26 budynków mieszkalnych (komunalnych i wspólnot mieszkaniowych) bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych.

Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w zabytkowej zabudowie Dolnego Wrzeszcza, wpłynęło na pozytywne postrzeganie obszaru dzielnicy przez przedsiębiorców, mieszkańców i turystów.

3. Zabezpieczanie bazy lokalowej dla „Klubu Młodego Wrzeszczaka” przy ulicy Wajdeloty 14 lokal 2, w tym przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych we wnętrzu lokalu wraz zakupem wyposażenia, w celu wykorzystania go na potrzeby prowadzenia działalności społecznej.

4. Działania społeczne obejmowały:
  1. Szkolenia językowe dla mieszkańców Dolnego Wrzeszcza odbywające się w lokalu przy ul.  Waryńskiego 21. Zadanie przeprowadził w latach 2014- 2015 Urząd Miejski w Gdańsku.
  1. „Klubu Młodego Wrzeszczaka”. W latach 2011-2015 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w ramach Klubu realizował szereg działań społecznych i zajęć tematycznych odbywających się w głównie w wyremontowanym lokalu nr 2 przy ul. Wajdeloty 14

 

Ulica Wajdeloty przed rewitalizacją

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza

 

Widok na ulicę Wajdeloty po przeprowadzeniu rewitalizacji

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza

 

 

 

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2011
  • Zakończenie: 2015
Koszt:8 762 082 zł
  • Miasto Gdańsk: 3 025 279 zł
  • Unia Europejska: 5 736 803 zł
Więcej z kategorii: Rewitalizacja dzielnic

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!