PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

W ramach zadania przewidziano rewaloryzację Parku Oruńskiego w oparciu o projekt planu parku wykonanego w połowie XIX wieku, który opublikował w swojej książce Hans Reichow, przedwojenny architekt niemiecki, znawca gdańskich ogrodów. Na terenie parku powstał m.in. amfiteatr, wyremontowano wozownię, wykonano nowe alejki, fontanny, place zabaw, elementy małej architektury, itd.

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 9 400 000 zł
szczegóły
Gdańsk
Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Park Oruński to jeden z najstarszych parków (XVI w.), drugi co do wielkości park miejski w Gdańsku (po parku Oliwskim). Bardzo malowniczo położony – niedaleko kanału Raduni, w dolinie pomiędzy okalającymi go wzgórzami morenowymi. Stanowi częśc zespołu Krajobrazowo - przyrodniczego " Dolina Potoku Oruńskiego", który został objęty ochroną w roku 1999 w celu zachowania unikatowego charakteru doliny erozyjnej, utrzymania w niezmiennej formie jej elementów, takich jak: ciek wodny, sterasowane zbocza po dawnej uprawie rolniczej i specyficzna szata roślinna. Przestrzeń parku jest urozmaicona przez wody otwarte - wody płynące Potoku Oruńksiego, dwa stawy z ozdobnąkaskadą i czterema mostkami. Znajduje sie tu również współczesna galeria rzeźby plenerowej, zestaw zabawowy dla dzieci i cztery piaskownice.

 

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

 

Projekt rewaloryzacji Parku Oruńskiego objął teren o powierzchni 21,2 ha, a jego celem było przywrócenie historycznych wartości kulturowych parku oraz wzbogacenie jego ofert programowo - funkcjonalnej.

Zadanie zostało zrealizowane w trzech etapach.

W ramach pierwszego etapu w latach 2014-2015 wykonano:

 • alejki parkowe o nawierzchni mineralnej i z kostki brukowej
 • kanalizację deszczową
 • oświetlenia
 • ogrodzenia od strony ulicy Nowiny
 • montaż urządzeń zabawowych
 • montaż urządzeń siłowni
 • małą architekturę (ławki, kosze na śmieci)
 • zieleń urządzoną.

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

W ramach drugiego etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego wykonano zagospodarowanie terenu wokół dolnego stawu. Prace zostały wykonane w 2015 roku, a ich efektem były:

 • podziemna infrastruktura techniczna (linie zasilające oświetleniowe, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, instalacje teletechniczne dla monitoringu)
 • alejki parkowe o nawierzchni mineralnej
 • oświetlenia wzdłuż ciągów pieszych oraz oświetlenia pomostów
 • fontanny
 • pomosty na stawie
 • mała architektura (stylowe ławki,  kosze na śmieci)

WIDOK PO ZAKOŃCZENIU PRAC II ETAPU INWESTYCJI

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

W ramach trzeciego etapu realizacji zadania wykonano zagospodarowanie terenu wokół górnego stawu. Prace zostały wykonane w latach 2016-2017, w ich efekcie powstały:

 • alejki parkowe o nawierzchni mineralnej i z kostki brukowej
 • place o nawierzchni granitowej
 • altany parkowe
 • scena plenerowa z widownią (amfiteatr)
 • toaleta publiczna w wyniku remontu budynku wozowni z przystosowaniem nowej funkcji
 • zagospodarowania wokół budynku dawnego dworu: dziedzińca, parteru ogrodowego oraz odtworzenie głównej osi kompozycyjnej przestrzeni parkowej - alei lipowej prowadzącej od dworu do górnego stawu
 • ogrodzenie z bramą
 • oświetlenie i monitoring wraz z połączeniem ze studiem monitoringu w komisariacie policji
 • mała architektura (stylowe ławki,  kosze na śmieci)
 • zieleń urządzona (trawniki, kwietniki, nasadzenia drzew i krzewów)
 • ścieżki gruntowe oraz zagospodarowanie terenu na Wzgórzu Pięciu Braci i Wzgórzu Łez

 

WIDOK PO ZAKOŃCZENIU PRAC III ETAPU INWESTYCJI

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

 


 

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2015
 • Zakończenie: 2017
Koszt:9 400 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 9 400 000 zł
Więcej z kategorii: Parki i zieleń

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!