PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”

W ramach zadania wykonano remont trzeciej jezdni ul. Jaskowa Dolina w Gdańsku.

Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 164 166 zł
szczegóły
Jaśkowa Dolina Gdańsk
dzielnica: Piecki-Migowo
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni” umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Droga gminna, tzw. „trzecia jezdnia” ul. Jaśkowa Dolina zlokalizowana jest w Gdańsku, w dzielnicy Piecki - Migowo. Droga przebiega równolegle do ul. Jaśkowa Dolina i ul. Wileńskiej i stanowi drogę dojazdową do zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mieszkalnych wielorodzinnych a także obiektów handlowych i usługowych. Obecnie jest drogą jednokierunkową o ulicznym przekroju i jezdni o średniej szerokości 5,8 m z betonu asfaltowego.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • ułożenie nowych warstw asfaltowych jezdni i terenu utwardzonego na odcinku około 550 m
  • remont chodników;
  • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego;
  • wykonanie progów zwalniających;
  • pielęgnację zieleni
  • roboty na istniejącej kanalizacji deszczowej

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”

Widok po zakończeniu realizacji zadania

Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”

Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2018
  • Zakończenie: 2018
Koszt:1 164 166 zł
  • Miasto Gdańsk: 1 164 166 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!