PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Remont przejścia podziemnego pod al. Zwycięstwa przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Remont przejścia podziemnego dla pieszych na wysokości Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego objął naprawę murów okalających wejście do tunelu oraz ułożenie nowej posadzki.

Remont przejścia podziemnego pod al. Zwycięstwa przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 620 000 zł
szczegóły
al. Zwycięstwa Gdańsk
dzielnica: Aniołki
Remont przejścia podziemnego pod al. Zwycięstwa przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Prace remontowe w przejściu podziemnym polegały na demontażu istniejącej posadzki, ułożeniu nowego betonu wraz z warstwami izolacjo-nawierzchni. Ponadto wymienione zostały odwodnienia liniowe.

W trakcie remontu naprawione zostały również mury okalające wejścia do obiektu - od strony pomnika-czołgu, a także z pasa zieleni między al. Zwycięstwa a Traktem Konnym. Luźne elementy murów zostały skute, a ubytki uzupełnione. Cała powierzchnia została wyrównana i odmalowana.

 

Widok przed realizacją zadania

Na zdjęciu widoczne jest wnętrze tunelu pod al. Zwycięstwa na wysokości Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przed remontem

Na zdjęciu widoczne jest wejście do tunelu pod al. Zwycięstwa na wysokości Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy pomniku-czołgu przed remontem

fot. Bartosz Rykowski/GZDiZ

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2021
  • Zakończenie: 2021
Koszt:620 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 620 000 zł
Więcej z kategorii: Chodniki

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!