PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Remont nawierzchni na ul. Sztutowskiej od Mostu nad rzeką Czarną Łachą do bramy wjazdowej na teren Rafinerii Gdańskiej

W ramach inwestycji wykonano remont nawierzchni na odcinku ok. 900 m. Wzmocniono także krawężniki i pobocze.

Remont nawierzchni na ul. Sztutowskiej od Mostu nad rzeką Czarną Łachą do bramy wjazdowej na teren Rafinerii Gdańskiej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 2 000 000 zł
szczegóły
Sztutowska Gdańsk
dzielnica: Rudniki
Remont nawierzchni na ul. Sztutowskiej od Mostu nad rzeką Czarną Łachą do bramy wjazdowej na teren Rafinerii Gdańskiej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Realizacja zadania nastąpiła w ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Miastem Gdańsk a Lotos Asfalt Sp. z o.o. Polegała na wymianie dotychczasowej spękanej i dziurawej nawierzchni drogi na nową nawierzchnię bitumiczną z asfaltu wysoko modyfikowanego polimerami (w celu wydłużenia jego trwałości). Prace swoim zasięgiem objęły odcinek o długości ok. 900 m. Podczas ich prowadzenia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, zachowano jednak możliwość dojazdów do posesji, zakładów produkcyjnych oraz magazynów przez cały okres trawnia robót. 

Zakres zadania:

- sfrezowanie nawierzchni, wzmocnienie podbudowy jezdni, ułożenie nowej warstwy bitumicznej

- wzmocnienie krawężników i pobocza

Widok zakrętu przed i po wykonaniu inwestycji

Zdjęcie przedstawia zestawienie widoku zakrętu przed i po wykonaniu inwestycji

fot. Karol Stańczak / GZDiZ

Widok jezdni przed i po wykonaniu inwestycji

Zdjęcie przedstawia zestawienie widoku jezdni przed i po wykonaniu inwestycji

fot. Karol Stańczak / GZDiZ

Widok z lotu ptaka

Zdjęcie przedstawia fragment nowej nawierzchni ulicy Sztutowskiej z lotu ptaka

fot. Karol Stańczak / GZDiZ

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2022
  • Zakończenie: 2022
Koszt:2 000 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 1 000 000 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!